Hit (1012) Y-648

Ferit Uslu

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : uslu@gazi.edu.tr
D.Yeri : Konya / Akşehir D.Tarihi : 1970
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ferit Uslu

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı: Konya Akşehir–1970

Yüksek Öğrenim: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1993

Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

Doçentlik Ü.A.K. 14.01.2008

ESERLERİ

Tez

· Y. Lisans Tezi: "John Hick'e Göre Eskatolojik Doğrulama"

· Doktora Tezi: "İmanı Temellendirme Sorunu"

Kitap

· Felsefi Açıdan İmanı Temellendirme, Ankara Okulu Yayınları, Aralık, 2003, Ankara.

· Tanrı ve Fizik: Büyük Patlama ve Öncesi, Nobel Yayınları, Şubat 2007, Ankara.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· “Knowledge and Volution in Early Ash’arite Doctrine of Faith”, yayımlandığı dergi: Oxford Journal of Islamic Studies, February 2007, on-line publication, doi: 10,1093/jis/etl071, İnternet Adresi: (pdf) http://jis.oxfordjournals.org/cgi/reprint/etl071v1

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

· “Düzen ve Gaye Delili Üzerine Bir Analiz”, Dinî Araştırmalar Dergisi, cilt: 4, sayı: 12, Ocak- Nisan 2002.

· “Hegel’de Din-Akıl İlişkisi”, Tabula Rasa Felsefe ve Teoloji Dergisi, Yıl: 3, Sayı:7, Ocak-Nisan 2003, s. 63–77.

· “Hegel’in Mantık Öğretisi”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: I, sayı: 2, 2002.

· “İbn Teymiyye’nin Kelamcıların Geleneksel İman Tanımına Eleştirisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (URL: www.dinbilimleri.com ), cilt: 4, sayı: 3, 2004.

Ulusal Hakemli Dergilerde Çeviri Makaleler

· John Hick, “Kanıta Dayanmayan Rasyonel Teist İnanç”, çev. Ferit Uslu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: I, sayı: 2, 2002.

· David A. Pailin, “Din Felsefesi Nedir?”, çev. Ferit Uslu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:4, sayı:7-8, 121-154 (2005).

· William Kingdon Clifford, “İnanç Ahlakı”, çev. Ferit Uslu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:5, sayı:9, 125–136 (2006).

website website open