Hit (918) Y-3680

Eyüp Bekiryazıcı

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ebekir@atauni.edu.tr
D.Yeri : Trabzon D.Tarihi : 01.01.1968
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Eyüp Bekiryazıcı

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi Trabzon / 01.01.1968

Medeni Durumu Evli

Yabancı Dili İngilizce, Arapça

İlkokul Darıca İlkokulu / Akçaabat / 1979

Lise Akçaabat İmam-Hatip Lisesi /1986

Lisans Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 1991

Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ” Şahabeddin Sühreverdi’nin Hikmet-i İşrak Anlayışı”, 2000

Doktora Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ş. Sühreverdi’nin Felsefesinde Ontoloji Problemi” 2005

ESERELRİ

Makaleler

· “İbn Rüşd’ün Tehafütü’t-Tehafüt’ünde Dini Delili Kullanması”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:14, Kış 2003, ss. 145–165.

· “Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı’da Felsefe Üzerine Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Erzurum 2003, ss. 249–278

· “Filozof Sühreverdi’nin İdamı Üzerine Bir Araştırma”, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, sayı 6, Oş-Kırgızistan 2004, ss. 75–84.

· "Dinî ve Tıbbî Açıdan Sünnet” (AYDIN, İbrahim Hakkı-KADIOĞLU, Hakan Hadi-BEKİRYAZICI, Eyüp), sy. 25 (2006), s. 1–16. 5. Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ, Dr. Eyüp BEKİRYAZICI, “Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Makaleler Biblografyası” (Sayı 1 – 25 / 1975 – 2006), sy. 26, (2006)

Tebliğler

· “Ş. Sühreverdî’nin Felsefesinde Fârâbî’nin Yeri”, Uluslar Arası Fârâbî Sempozyumu, 7–8 Ekim 2004, Ankara.

· “Hermetizm’in Ş. Sühreverdî’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak Harran” I. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28–30 Nisan 2006, Şanlıurfa.

Konferanslar

· “Sevgi-Barış ve Güven Dini Olarak İslam”, (Kutlu Doğum Haftası), Düzenleyen T.D.V. Tekman Şubesi, Tarih, 04–06–2001.

· “Ahlak Ekseninde Din”, (Kutlu Doğum Haftası), Düzenleyen: Akyaka İlçe Müftülüğü-Kars, Tarih: 07–05–2004.

· “Dinin Dünya Barışına Katkısı”, (Kutlu Doğum Haftası), Düzenleyen: Kağızman İlçe Müftülüğü- Kars, Tarih: 08–05–2005.

· “İslam’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi”, (Kutlu Doğum Haftası), Düzenleyen. Selim İlçe Müftülüğü, Kars, Tarih: 10.04.2006.