Hit (1216) Y-2582

Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi

Künyesi : Ebu Zeyd Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 918/1512-13h
Ö.Yeri : Biskire (Biskra) Ö.Tarihi : 983/1575-76
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Astronomi,Mantık,Matematik,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-06-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahdari ,Ebû Zeyd Abdurrahmân b. Seyyidî Muhammed es-Sagîr el-Ahdarî el-Bentiyûsî

Mantık, matematik, astronomi gibi çeşitli ilimlerle ilgili manzum eserleri bulunan Cezayirli müellif.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 918 (1512-13) yılında doğduğu tahmin edilmektedir.

Cezayir'in Biskire (Biskra) şehrinde vefat etmiştir.

Kabri, şehrin güneybatısında bulunan Bentiyus'taki zaviyede olup türbesi halen ziyaret edil­mektedir.

Ahdarî daha çok farklı konulara ait manzum eserleriyle ve bunlara kendisi­nin veya başkalarının yazdığı şerhlerle tanınmaktadır.

Eserleri:

  • es-Süllemü'1-mürevnak fî ' ilmi'l-mantık.
  • el-Cevherü'1-meknûn fî (şadefi) şelâşeti fünûn.
  • Nazmü's-sirâc fî 'ilmi'l-felek.
  • ed-Dürretü'l-beyzâ' fî ahseni'l-fünûn ve'l-eş-yâ '
  • el-Muhtaşar fıl-'ibâdât
  • Muvaşşılü't-tullâb ilâ kavâ'idi'l-i'râb.
  • Esmâ'ullâhi'l-hüsnâ.