Hit (1905) Y-974

Abdürreşid İbrahim

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tara / Tobolsk / Sibirya D.Tarihi : 23 Nis.1857
Ö.Yeri : Tokyo / Japonya Ö.Tarihi : 17.Ağu.44
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Kıraat ilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Japonca, Osmanlıca, Rusça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdürreşid İbrahim
Genç yaşta ailesinden ayrılarak başladığı öğrenim hayatini, çevre kazalardaki medreselerde sürdürdü.
Teman Medresesinde de bir süre okuduktan sonra döneminin tanınmış medreselerinin bulunduğu Kışkar'a gitti.
Çeşitli âlimlerden ders okuyarak kıraat, fıkıh ve hadis ilimlerinden icazet aldı.
1884 yılı sonunda Tara ya döndü ve medresede ders vermeye başladı (1885).
Burada bir "usûl-i cedîd okulu açtı ve eğitim çalışmalarına başladı. Bu sırada Livâül-hamd adlı risalesini İstanbul'da bastırarak Rusya'da dağıttı.
Ufa şehrinde Orenburg Serî Mahkemesine âza seçilerek kadılık yaptı (1892).
Sekiz ay kadar da bu mahkemenin reisliğinde bulunduktan sonra müftü ile arasında ihtilâf çılanca görevinden istifa etti (1895).
İstanbul'a giderek Rus Çarlığının Türklere yaptığı baskı ve haksızlıkları ortaya koyan Çolpan Yıldızı adlı kitabım yayımlayıp gizlice Rusya'ya gönderdi.
1896'da Avrupaya gitti.
Taraya döndükten sonra (1900), 1902'de Petersburg'da yayımlamaya başladığı Mir'ât adlı dergi ile Rusya'daki Müslümanların meselelerini yeniden ele aldı.
İstanbul'a döndüğünde Rus elçisinin isteği üzerine tevkif edildi ve Odesaya gönderildi; fakat Rusya Türklerinin baskıları sonucunda serbest bırakıldı.
1904 yılı sonunda Petersburg'a yerleşerek orada bir matbaa kurdu; dinî ve siyasî mahiyette eserler yayımlamaya başladı.
İH. Duma döneminde Rus baskısı artınca birçok aydın hapsedildi veya sürgüne gönderilerek sıkı tedbirler alındı.
Bu arada Abdürreşid İbrahim'in de gazeteleri ve matbaası kapatıldı.
Rusya'dan ayrılarak ikinci büyük seyahatine çıktı. Birinci Dünya Savaşı başlarında Stockholm'de kurulmuş olan Rusya'daki Yabancı Milletler Cemiyetinde de (Ligue des AUozenes de Russie) Rusya Müslümanlarının temsilciliğini yaptı.
Yine bu yıllarda bir grup Tatar ile Berlin'de Müslüman Rus savaş esirlerine hitaben Tatarca Cihâd-ı İslâm adlı bir gazete çıkardı.
Almanya'daki bu faaliyetlerinden sonra tekrar İstanbul'a döndü.
1922–23 yularında Rusya'da, 1930'da Kahire'de, 1930-31 yıllarında da Mekke'de bulundu.
1934'te ailesiyle birlikte Japonya'ya giderek oraya yerleşti ve ölümüne kadar İslâmiyet'in burada yayılması için çalıştı.
Tokyo'da bir cami inşa ettirilmesine ön ayak oldu ve bu caminin imamlığını yaptı (1937).
Japonya'da İslâm dininin resmen tanınmasını sağladı (1939).

Rusya Türklerirıin ilk siyasî temsilcisi olup, İslamcı görüşleriyle tanınmıştır. Mir'ât yahut Gözgü, Ülfet, Tünüz, Necat, Şirke (Serke), Teâruf-i Müslimîn, Cihâd-ı İslâm gazete ve dergilerini çıkardı.
Ayrıca Basiret ve Sırât-ı Müstakim, Hindistan'da Arapça olarak neşredilen el-Beyân, Kazan'da oğlunun çıkardığı Beyânnülhak, Baku'de çıkan Hayat dergilerinde de yazılar yazdı.

ESERLERİ :

 • Livâül-Hamd (1885),
 • Çolpan Yıldızı (Çoban Yıldızı, 1895, Petersburg 1907),
 • Bin Öç yüz Senelik Nazra (1905),
 • Vicdan Muhakemesi ve İnsaf Terazisi (1906),
 • Aftonomiya yâ ki İdâre-i Muhtâriyye (1907),
 • ed-Dînül-Fıtrî (1921-22),
 • Tercüme-i Hâlim yâ ki Başıma Gelenler (tsz.),
 • Âlem-i İslâm, Japonya'da İntişâr-ı İslâmiyyet (1910/11, 1911-1912/13),
 • Asya Tehlikede (1910/11),
 • Bin birHadis-i Şerif Tercümesi (tsz.),
 • Tarihin Unutulmuş Sahifeleri (1933).
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort