Hit (1520) Y-1014

Ahmed Ramiz

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Lice / Diyarbakır D.Tarihi : 1878
Ö.Yeri : Suriye Ö.Tarihi : 1940
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Kürtçe, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Ramiz
1900 tarihinde kurulan Azm-i Kavi Cemiyetinin üyeleri arasında yer aldı.
1904te gittiği Mısır'da El-Ezher Üniversitesinde öğrenimini sürdürürken, bu ülkede faaliyet gösteren Jön Türkler'e katılarak Sultan Abdülhamid yönetimi aleyhinde çalışmalarda bulundu.
Meşrutiyetin ilam üzerine İstanbul'a dönerek Kürt Neşr-i Maarif Cemiyetinin açtığı okula müdür oldu.
Divance-i Dehri adlı divançenin yayımlanması sebebiyle Kastamonu ya sürüldü.
12 Temmuz 1912'de iktidara gelen Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin çıkardığı aftan yararlanarak İstanbul'a döndü.
Şeyh Sait ayaklanmasından sonra Suriye’ye kaçtı ve 19401ı yıllarda orada öldü. Şam'da Kürt Mahallesinde gömülüdür.
ESERLERİ:
ARAŞT1RMA-İNCELEME:

  • Hetaya Selef ve Halef (Halef ve Selefin Hatası),
  • İhtara Dicle ve Fırat Veya Gaziya Havam Mabeyni Nehran (Dicle ve Fırat'ın İhtarı ya da Mezopotamya'nın Yardım Çağrısı),
  • Paşvemana Kürdan veya Kürdistan (Kürtlerin veya Kürdistan'ın Geri Kalışı),
  • Himaye Kırına Maarif veya Himaye Nekaına Maarif (Maarifin Himaye Edilmesi ya da Edilmemesi).

YAYIMA HAZIRLADIĞI ESERLER:

  • Mekteb-i Musibetin Şehadetnâmesi Yahut Divan-ı Harb-i örfi ve Said-i Kürdi (B. Said Nursî'den, 1327 / M. 1912),
  • Divançe-i Dehri (1911),
  • Hakikat-ı Hal 1330 (Dr. Şerafettin Mağmumi'den [1870-1927)1914 / 1915, Paris baskısı, 1897).