Hit (3737) K-140

Nazmüs Sirac Fi İlmil Felek

Yazar Adı : Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Nazmü's-sirâc fî 'ilmi'l-felek.

Astronomi ile ilgili manzum bir eser olup Sahnûn b. Osman el-Venşerîsî tarafından Müfîdü'l-muhtâc adıyla şerhedilmiştir (bk. GAL SuppL, II, 706; Serkîs, Mu'cem, I, 407).

...