Hit (3685) K-338

Keşfül Esrar Amma Hufiye Ala an Fehmil Efkar

Yazar Adı : Akfehsi Ebu Abbas Şihabüddin Ahmed b. İmad b. Muhammed b. Yusuf el Akfehsi el Kahiri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Keşiül esrar amma hufiye ala an fehmil efkar

Kelâmla ilgili bazı konu­ları ihtiva eder (İskenderiye 1315).

...