Hit (2277) K-1186

İhtilafatü ashabi Malik b. Enes ve ihtilafü rivayetihim anh

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
İhtilâfâtü ashâbi Mâlik b. Enes ve ihtilâfü rivâyetihim anh

İmam Mâlik'in talebeleri ve mezhebine mensup kimselerin fıkhî İhtilâflarını fıkıh kitapları tertibine göre ele alan muhtasar bir çalışmadır. Eserde mezhebin önde gelenlerinin bu kabil görüşlerine işaret edilmekle yetinilmiş. ihtilâfların delilleri zikredilmemiştir. Eserin "Kitâbü't-Tahâre" ve "Kitâbü'ş-Salât" adlı bölümlerinin bazı kısımları Fas Hizânetü'l-Melikiyye'de bulunmaktadır.
...