Hit (4369) K-21

İhticacul Haib bi İbarati Men İddeal İcmae fe Huve Kazib

Yazar Adı : Hasan Sakkaf , Hasan b. Ali es Sakkaf eş Şafii İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-29 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-29

احتجاج الخائب بعبارة من ادعي الاجماع فهو كاذب

Kitab Muhaddis Nasıruddin el Elbani'nin; zaruriyyat i diniyyenin dışında icmanın tasavvuru mümkün değildir, sözü üzerine telif edilmiştir.

el Elbani bu sözü İmam Ahmed b. Hanbel’e de nisbet etmektedir.

Müellif eserinde bu sözlerin Ahmed b. Hanbele nisbeti hakkında önemli tesbitler yapıyor.

en-Nazzam , es-San’ani . eş -Şevkani, Ahmed Şakir, el- Elbani gibi bu görüşe meyledenlerin delillerini kritik ediyor.

Kitapta İcmanın makulden ve menkulden delillerinin güzel bir özeti var.

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : / Baskı Isim (AR) : احتجاج الخائب بعبارة من ادعي الاجماع فهو كاذب / Ebat : / Yayın Evi : Mektebet en Nevevi / Yayın Yeri : Ürdün / Yayın Tar. : 2004 / Baskı Dili : Arabça / Özellik : İcmanın delilleri, el Elbani'nin eleştirisi / Sayfa Adedi : 80 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...