Hit (3761) K-184

İnşaül mükatebatil aşriyye vel muraselatil Arabiyye

Yazar Adı : Ahmed el Haşimi Ahmed b. İbrahim İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-02 Güncelleyen : /2008-07-02

İnşâ'ül-mükâtebâti'l- 'aşriyye ve'l-murâselâti'l- Arabiyye.

Çeşitli konulara dair mektup ve yazışma örnekleri ihtiva eden bu kita­bın altıncı baskısı Kahire'de yapılmıştır (1377/1958).

<
...