Hit (4140) K-312

Mahbubül Kulub (Ali Şir Nevai )

Yazar Adı : Ahmed Vefik Paşa İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Mahbûbü'l-kulûb

Ali Şîr Nevâî'nin, o devirde Fransız şar­kiyatçılarının kendi ülkelerinin zengin kütüphanelerinde o kadar aradıkları hal­de elde edemedikleri. Doğu'da da nüs­halarına az rastlanan Mahbûbü'l-kulûb adlı Çağatayca eserini ilim dünyasına Ahmed Vefik Paşa kazandırmıştır.

A. Vefik, Ali Şîr Nevâî'nin son eseri olan bu mühim kitabı, Nevâî üzerinde ciddi araş­tırmaları başlatmış olan Belin ile birlik­te İstanbul'daki birkaç mühim nüshası­na dayanarak 1873'te (1289) Matbaa-i Âmire'de ilk defa olarak bastırdı.

<
...