Hit (2052) K-1611

Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2015-06-14

Kitâb-ı Reddî alâ mâ fî’l-Kavli’l-Ceyyid mine’r-Redy

Belagat ve Arap edebiyatı hakkında yazılmış bir eserdir. Mustafa Sabri Efendi “Beyanu’l-Hak” dergisinde 9 Cemaziyelahir 1327 / 28 Haziran 1909 tarihindeki 31. sayıdan itibaren “Intikadaf” üst başlığı altında yazmış olduğu peşpeşe makalelerden meydana gelmiş bir eserdir.
Mustafa Sabri Efendi’nin bu kitabı, son dönem Osmanlı alimlerinden olan Mehmed Zihni Efendi'nin (Ö.1914) yazmış olduğu “ el-Kavlu’l-Ceyyid fi Şerhi Ebyati’t-Telhis ve Şerhayhi ve Haşiyeti’s-Seyyid ” adlı belagat ilmiylealakalı eserine reddiye mahiyetinde yazmış olduğu bir eserdir.

...