Hit (6118) K-160

Kitabü Fe­zailis sahabe

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /2008-06-28

Kitâbü Fe­za'ili's-sahâbe.

Abdullah b. Ahmed'in ashâb-ı kiramın faziletlerine dair baba­sından duyduğu hadisleri rivayet etme­siyle meydana gelen eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Yenicami, nr. 878) bulunan tek nüshası, Vasiyyullah b. Mu­hammed Abbas tarafından hadislerin kaynakları da gösterilerek geniş fih­ristlerle birlikte Cidde'de neşredilmiştir (1403/1983).

Zehebî, Abdullah ile Ebû Bekir el-Katîi nin esere bazı ilâvelerde bulunduklarını söylemektedir (bk Ac/â-mü'n-nübelâ', XI, 330).

<
...