Hit (892) Y-177

Hüseyin Certel

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : certel@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Certel

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisinde yardımcı doçent olarak görev yaptı.
Özellikle dinin sosyal hayattaki yeri ve psikolojik yansımalarını içeren makale ve diğer tür çalışmaları, BKEV Akademi Dergisi, Dini Araştırmalar, Tasavvuf Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Türk Yurdu, Akademik Araştırmalar, Cemre, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yeni Ümit gibi dergilerde yayımlandı.
Alanıyla ilgili sempozyumlara katıldı.

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1984)

Yüksek Lisans: Atatürk Ünv. İslami İlimler Fak. 23.11.1981

Doktora: Atatürk Ünv. Sosyal Bil. Ens. Din Psikolojisi 02.07.1993

ESERLERİ

Kitaplar

· Certel, Hüseyin, 1995, İman ve Ahlakta Kemalin Yolu, Hamle Basın Yayın, İstanbul.

· Certel, Hüseyin, 1998, Neden Tasavvuf? Akademik Araştırmalar, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 2000, Kuran'da İnsan, Tuğra Matbaası, Isparta.

· Certel, Hüseyin,2003, Din Psikolojisi, Andaç Yayınları, Ankara.

Makaleler

· Certel, Hüseyin, 1998, İslami İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:3, s.147–156, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1999, Dini Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi, Dini Araştırmalar, Sayı:4, s.209–222, Ankara.

· Certel, Hüseyin, 2003, Ebu Talib el-Mekki'de Namazın Psikolojisi, Tasavvuf Dergisi, Sayı: 10, s.137–146, Ankara.

· Certel, H. 2003, Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:12, s. 199–213, İstanbul.

· Certel, Hüseyin, 2004, Hz. Peygamber'in Risalet Görevine Hazırlanması Bağlamında Çocukluk ve Gençlik Dönemi Yaşantıları, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:19, s. 31–56, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, Din Psikolojisi Açısından Engelliler ve Din, Tabula Rasa, 2005, s.253–260, Isparta.

· Certel, Hüseyin, Kadınların Mabetlerden Uzaklaşması, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 11, s.45–53, Oş-Kırgızistan.

· Certel, Hüseyin, 1994, Psikolojik Yaklaşımla Hac İbadeti, Türk Yurdu, Sayı: 84, s.14–20, Ankara.

· Certel, Hüseyin, 1995, Dini Yaşayış Açısından Oruç Türk Yurdu, Sayı: 90, , s.50–53, Ankara.

· Certel, Hüseyin, 1996, Dini Suçluluk Duygusu ve Savunma Mekanizmaları, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, s.24–29, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1996, Rasulullah'ın Tebliğ Metodu, Cemre Dergisi, Sayı: 1,s.14–18, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1997, Türk Atasözlerinde İhtiyaç ve Güdüler, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı:4, s.45–58, Isparta.

· Certel, Hüseyin, 1997, Psiko-Sosyal Açıdan Zekât, Atatürk Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347–359, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1997, Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiili Şart ve Rükünleriyle Namaz, Atatürk Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329–345, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1997, Mekân İçinde Tanrı Tasavvuru ve Antropomorfik Düşünce, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:3, s.52–57, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1997, Ahiret İnancının Psikolojik Temelleri, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, s.42–46, Erzurum.

· Certel, Hüseyin, 1998, Kutsal Zamanlar ve Dini Hayat, Yeni Ümit, Yıl: 10, Sayı: 39, s.8–12, İzmir.

Bildiriler

· Certel, Hüseyin, "Dini İletişim ve Liderlik Açısından Hz. Peygamber'in Sıfatları", SDÜ. İlahiyat Fakültesi VII. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, Isparta–2004.