Hit (1369) Y-1835

Halil İbrahim Tanç

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bozkurtk@atauni.edu.tr
D.Yeri : Fatsa / Ordu D.Tarihi : 1957
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Bozkurt Koç

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun / 14.04.1970

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce

İlkokul: Samsun / Bafra / Barbaros İlkokulu, 1981

Ortaokul ve Lise: Samsun / Bafra İmam Hatip Lisesi, 1988

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1995

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Eğitimcilerde Dini Hayat”, 1997

ESERLERİ

Makaleler

· “Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi”, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003.

· Paul Tillich, Aşk, Güç ve Adalet (Ontolojik Tahliller ve Etik Yaklaşımlar), çev. Ruhattin YAZOĞLU - Bozkurt KOÇ, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2004.

· “Kişilik ve Din”, Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 4, Isparta, 2002, s.89–95.

· “Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Dinsel Obsesyon ve Kompulsiyonlar", Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 18, Isparta, 2006, s. 107–130.

· “Gelişim Dönemleri ve Dinî Hayat”, Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 5, Isparta, 2002, s.151–165.

· “İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin İlahiyat Fakültesine Bakışı ve Beklentileri (Atatürk Üniversitesi Örneği), Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 3, Isparta, 2001, s.121–137.

· “Psiko-sosyal Yönleriyle Ölümsüzlük Arzusu”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 30, Erzurum, 2007, s. 51–64.