Eski Eserler Türkçe / Arapça Sözlük

 • `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • delete
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • ı
 • o
 • p
 • ğ{
 • ü}
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ş:
 • i"
 • return
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ö,
 • ç.
 • /?
 • shift
 •