Kurum Türleri
Camiler Türbeler (25)Cemevleri (11)Darul Hadis (12)Darul Kurra (2)Dil Okulları (2)Dini Mahkemeler (1)Diyanet İşleri ve Fetva Kurumları (3)
Enstitüler (310)Fakülteler (634)Grup - Cemaat (5)Hamam (1)Hayır Kurumları (4)İslam Araştırmaları Merkezleri (10)Kağıthaneler (9)
Konservatuvarlar (28)Külliye (20)Liseler (7)Mahkemeler (1)Matbaalar (1)Medreseler (50)Mektepler (7)
Meslek Yüksekokulları (553)Mevlevihane (7)Müzeler (5)Nezaret-Bakanlık (1)Osmanlı Sanat Kurumları (55)Siyasi Parti (7)Tekke ve Zaviyeler (11)
Üniversiteler (138)Yüksekokullar (199)