Hit (935) Y-3579

Halil Apaydın

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : halilsvs@hotmail.com
D.Yeri : Sivas/Koyulhisar/ Kızılelma Köyü D.Tarihi : 1971
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Halil Apaydın

Özgeçmiş

1971 yılında Sivas/Koyulhisar İlçesi Kızılelma Köyü'nde doğdu.

İlköğrenimini 1981 yılında köyünde,

Liseyi 1988 yılında Ordu ilinde,

Fakülteyi 1993 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bitirdi.

Almanca ve Arapça bilmektedir.

ESERLERİ

Kitap

· Kirman, M.Ali-Günaydın, Mehmet-Apaydın, Halil. İbadete Çağrı Olarak Ezan, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007.

Tez

· Yüksek Lisans Tezi: Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1996.

· Doktora Tezi: Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2001.

Makaleler

· Apaydın, Halil. "Atatürk'ün Dine Bakışına Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c.3,Sayı:1,2006,ss.57–67.

· Kirman, M. Ali-Apaydın, Halil İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, Kahramanmaraş 2006, ss.93-124.

· APAYDIN, Halil, Erich Fromm'ın 'Psikanaliz ve Din' Adlı Yapıtı Üzerine Bazı Düşünceler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:18–19,Yıl:2005,Samsun, ss.163-192.

· Âşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe, Dib Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 3 Temmuz/Ağustos/Eylül 2005,ss.179–192.

· APAYDIN, Halil-KİRMAN, M.Ali. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2,Sayı:4,Kahramanmaraş 2004, ss.97–119.

· İbadet Psikolojisi, tabula rasa, Yıl:3,Sayı:9, Eylül-Aralık 2003, ss.181–199.

· "Burçların Dini Tutum ve Davranışlarla İlişkisi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:3 Temmuz/Ağustos/Eylül 2002 (www.dinbilimleri.com).

· "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:12–13, Samsun 2001, ss.319–337.

· "Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili Tutumları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:11, Samsun 1999, ss.217–238.

· "Rüya ve Fonksiyonu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:9, Samsun 1997, ss.263–283.

Bildiriler

· KİRMAN, M. Ali ve Halil APAYDIN (2005), “KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005, s.239–250

· APAYDIN, Halil ve M. Ali KİRMAN (2005), “KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005, s.251–258

· GÜNAYDIN, Mehmet, M. Ali KİRMAN ve Halil APAYDIN (2005), “Ezan Üzerine Bilimsel Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005, s.259–269

· Apaydın, Halil. "Psikolojik Açıdan Şiddet ve Din", Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet Ve Din Sempozyumu Bildirileri, KSÜ Rektörlüğü Yay. 2006, Kahramanmaraş.

· Apaydın, Halil. "Modernizm-Posmodernizm Bağlamında Gelenekçilik ve Yenilik İlişkisinin Dinsel Algıdaki Yansımaları", İslam Düşüncesinde Gelenek Ve Yenileşme Sempozyumu Bildirileri, KSÜ Rektörlüğü Yay., 2006, Kahramanmaraş

website women affair open