Hit (959) Y-3757

Asım Yapıcı

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : asimyapici@yahoo.com
D.Yeri : Develi D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Asım Yapıcı

Özgeçmişi

Doğum Tar. Ve Yeri: 11.05.1966 Develi

1995 Araştırma Görevlisi

2002 Araştırma Görevlisi Dr.

2003 Yrd. Doç. Dr.

Y.Dil: Franszca, Arapça.

ESERLER

Tezler:

Dini Yaşayışta Tövbeye Din Psikolojik Bir Yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi) 1996,

Gençlerde Dini Kalıp Yargılar: Sosyal Psikolojik Bir Araştırma (Doktora Tezi) 2002;

Yayınlar :

1. "Dini Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık" Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 / 2, s. 75-115, 2002,

2. "Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler", Dini Araştırmalar 5 (14), s. 35-60, 2002,

3. "Ülkemizde Mezhepler Arası Ayrımcılığın Sosyo-Psikolojik Temelleri" X. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi (5-7 Haziran 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) 2003,

4. "Dini Gruplar (Mezhepler) Arası Önyargıların ve Ayrımcılığın Sosyo-Psikolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme" IV. Sosyoloji Kongresi Sivas 16-18 Ekim 2003,

5. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği, Değerler Eğitimi Dergisi 1 (4), 2003;

Kitaplar:

İslamda Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü 1997; Y.Dil: Fransızca, Arapça.