Hit (663) Y-94

Ahmet Gürbüz

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bingöl D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi,Yazar Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-15 Güncelleyen : /2019-01-18

Ahmet Gürbüz

1964-Bingöl doğumlu. İlk ve Orta öğrenimi sonrası 1982 yılında kaydolduğu İstanbul  Üniversitesi  Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Bir yıllık Avukatlık Stajı’nı tamamlamasının  ardından, 1987 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademisyenlik yaşamına başladı.

Yüksek lisans eğitimini “Platon’un Hukuk Görüşü” başlıklı çalışmasıyla Prof.Dr. Vecdi ARAL’ın danışmanlığında; doktora programını  “Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisi” başlıklı çalışmasıyla yine Prof.Dr. Vecdi ARAL’ın danışmanlığında tamamladı. 1997 yılında “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçenti” unvanını alan  GÜRBÜZ, 2004 yılında da aynı anabilim dalına profesör olarak atandı. 

“Hukuk ve Meşruluk / Meşru Hukukun Temel Unsurları”, “Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi”, “Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular” ve “Zen ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu” isimli kitap çalışmalarının yanı sıra; “Değerler Teorisi Çerçevesinde Yararcılığın Eleştirisi”, “John Stuart Mill’in Özgürlük Konusundaki Düşüncelerinin Değeri”, “Yargıcın Kişilik Bağımsızlığı”, “Felsefe, Din ve Hukukun Ortak Özü”, “Hukuksal Meşruluğun Ölçütü Olarak Evrensel Hukuksal Değerler”, “İnsan Haklarının Filozofik Temelleri”, “Demokratik Toplumsal Kültür Nasıl Geliştirilebilir”,  “Küreselleşme Olgusu Karşısında Nasıl Bir Hukuk Yaklaşımı İnsanlığa Çözüm Sunabilir", “Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı – Utilitarianism”, “Yargılamada Nesnelliğin Psikolojik ve İnançsal Boyutu”, “Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi”, “Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu”, “Günümüz Küresel Topluluk Olgusu Bağlamında Gelenekselliğin ve Ulusalcılığın Sorgulanması”, “Doğu-İslam Dünyasının Hal-i Perişanının Nedenleri Üzerine Bir Kritik”, "Utilitarianism (İngiliz Yararcılığı) ve Batıdaki Sosyo-Politik Etkileri”, “Bireysel ve Toplumsal Varoluşun İnsanileştirilmesinin Biricik Yolu”, “İdeoloji / İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine”, “İdeoloji ve İdeolojik Kişilik Kritiği”, “Baskı (Zor) ve Özgürlüğün (İrade) Bireysel ve Toplumsal Yaşamdaki Temel Belirleyiciliği Üzerine”, “Hukuksal Muhakemenin Temel Paradigması Olarak Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri Nasıl İşlevselleştirilebilir”, “Hukuk Bilinmeden Hak (Teala) Bilinebilir mi”  ve benzeri başlıklı makaleleri alanında çeşitli dergilerde yayınlandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Nisan-2013 tarihine kadar çalıştığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı’ndaki görevi sonrası, bu tarihten itibaren Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Eserleri: 
1- Zen ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu (İnsan Yayınları) 
2- Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular (İnsan Yayınları) 
3- Hukuk ve Meşruluk / Meşru Hukukun Temel Unsurları (Beta Yayınevi) 
4- Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi (Beta Yayınevi)