Hit (813) Y-7

İsmail Hatip Erzen

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Siirt D.Tarihi : 13 Nis.1882
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1968
Görevi : Müftü,Öğretmen Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-07 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Hatip Erzen ;

Molla Hasan Hatipzâdeler diye tanınan ve birçok âlîm ile şeyh yetiştiren bir aileden gelmektedir.
Siirt'te mahalle mektebinin ardından rüştiyede, Halefiyye, Rahîmiyye ve Sâlihiyye medreselerinde eğitim gördü.
Mısır'a giderek Ezher Üniversitesinde Îslâmi ilimler okudu.
Mısır'dan dönüşünün (1909) ardından Arapça öğretmenliği yaptı.
1921-60 yılları arasında çeşitli illerde müftülük görevlerinde bulundu.

Eserleri :

  • Âlem-i islâm'a Hitap (1940),
  • İslami Hakikatler (1956).

ÇEVİRİ:

  • Lamiyyetü'l-Acem (1945),
  • Bâtınîlerin ve Karmatilerin İçyüzü (1948).