Hit (1058) Y-576

Mehmed Emin Akşehri

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Akşehir / Konya D.Tarihi : 1892
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmed Emin Akşehri
İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Konya'da ve İstanbul'da tahsil yaptı.
Bâyezid dersiamlarından İstanbullu Şevketi Efendi'den icazet aldı.
Daha sonra Medresetül-Vâizin'e ve peşinden de Darülfünun Hukuk Fakültesine girip 1921 yılında mezun oldu.
Tahsil hayatının sonunda Mecidiye Camii kürsü vaizi oldu.
Bir ara Deniz Yollarının muhasebe biriminde çalıştı.
Tabur imamlığı, Beşiktaş Âsariyye Camii vaizliği ve son olarak da 1928'de Gediz Savcılığı görevlerine getirildi.
Tasavvufta Nakşbendiyyenin Halidî-Ziyâî koluna mensuptur.
ESERLERİ:

  • Tasavvuf Âdab ve Erkânı (2001-Necdet Yılmaz )