Hit (1610) Y-56

Abdulbaki Güneş

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : abdulbakigunes@hotmail.com
abdulbakigunes@yahoo.com
D.Yeri : Batman/Gercüş D.Tarihi : 1958
Görevi : Akademisyen,Dekan,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-04-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulbaki Güneş

Batman/Gercüş doğumludur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Eserleri:

· Aklî Tefsir Hareketi- Mutezile ve Menar Ekolü (Ahenk Yayınları, 2003)

· Kuranda İşlevsel Akla Verilen Değer (Ahenk Yayınları, 2003)

· Kuranda Kalb Kavramının Semantik Analizi (Ahenk Yayınları, 2003)

· Kuran Kıssaları Ve Medeniyetlerin İnşası (Gündönümü Yayınları, İstanbul, 2005)

· El-İsfahânî, Rağıb, Müfredat- Kuran Istılahları Sözlüğü 1–2, (Çev. Doç. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ

· Yrd. Doç. Dr. Mehmet YOLCU) Çıra Yayınları, İstanbul, 2006–2007

Tez

· Y.Lisans Tezi: Şihabuddin es-Sivasî Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

· Doktora Tezi: Kuran’da Akıl ve Aklî Tefsir Hareketi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Makaleler

· Şihabuddin es-Sivasî ve Tefsirinde Takip Ettiği Yöntem Y.Y.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1 1994, VAN

· Kuran Işığında Aklın Gücü ve Sınırı İslami Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3–4, 1998, Ankara

· İslam'da Akılcılığın Ortaya Çıkışı ve Tefsire Girişi EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 3, 1998, Ankara

· Kuran’da Kevnî Ayetler Y.Y.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1998, Van

· Kuranda Sünnetullah ve Toplumların Çöküş Nedenleri, Dinbilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak/Şubat/Mart 2005

· Kuran Kıssalarında Eski Uygarlıklar, Akademik Araştırmalar Dergisi Yıl:6 Sayı:24 Şubat/Mart/Nisan 2005.

· Kuran Işığında Şiddet Sorununa Bir Bakış, Dinbilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, Temmuz/Ağustos/Eylül 2005

· Kuran Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 10,1 2005.

Bildiriler

· Prof. Dr. Süleyman Ateşin Çağdaş Akli Tefsir Hareketindeki Yeri, Arap Olmayanların Yaptıkları Bilimsel İslâmî Çalışmalar- Uluslararası Sempozyum- 20–22 Mayıs 1997- Kahire /Mısır

· Kuran Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti ve Kuran Işığında Hak ve Hürriyetler Sempozyumu 13–14 Aralık 1997 - Ankara

· Molla Nuhyeddin-i Haveli, Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, 07–09 Eylül 2007, Siirt Türkiye.