Hit (948) Y-4495

Hasan Mahmud eş şafii

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1930 D.Tarihi :
Görevi : Dekan,Rektör Uzm.Alanı : Akaid,Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2012-09-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Mahmud Abdullatif eş Şafii
Arap Dili Akademisi Başkanı
El Ezher Başmüftüsü Başdanışmanı

1930 yılında doğmuştur.
El Ezher Üniversitesi’nde Usul Al-Din (İlahiyet) Fakültesini
ve 1953’te Kahire Üniversitesi’nde Dar Al Ulum (Arap Dil Bilimi) Fakültesini bitirmiştir.
Aynı zamanda her iki fakültede de çalışarak İslam felsefesi alanında uzmanlaşmıştır.
Öğrenciyken master çalışması esnasında tutuklanmıştır.
1964’te de gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmış ve 1966’da yeniden tutuklanmıştır.
Kahire’de İslam İşleri Yüksek Konseyi üyeliği,
Kahire Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları Merkezi üyeliği,
İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Fakültesi Akademik Konsey üyeliği,
İslamabad’da İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği,
1983’te İslamabad İslam Üniversitesi’nde Şeriat Fakültesi Dekanlığı ve İslam Üniversitesi Başkanı ve Dünya Tasavvuf Âlimleri Federasyonu Başkanlığı yapmıştır.
1971’de İslam Felsefesi, Monoteizm (tektanrıcılık), Şeriat (İlahiyat) ve Tasavvuf alanında Arapça on kitap ve buna ek olarak Mısır’da ve yurtdışında birçok dergide ve süreli yayınlarda 30’dan fazla akademik makale yayınlamıştır.