Hit (1115) Y-4454

İsmail Onarlı

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Malatya/Arapkir D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 11.04.2007
Görevi : Araştırmacı,Asker-Komutan,Yazar Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-29 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Onarlı

1 Mart 1949 tarihinde Malatya’ya bağlı Arapkir ilçesinin Onar Köyü’nde doğdu.

İlkokulu doğduğu köyünde, orta öğrenimini İzmit Lisesi ve Sultan Ahmet Sanat Okulu’nda tamamladı.

Bursa Hv.Mot.Arç.Ok.K.lığı Ulş.Asb.Snf.Ok.’nu bitirerek, Hv.Ulş.Asb.’ı olarak 30.08.1969’da yaşama atıldı.

Astsubaylık meslek hayatına devam ederken, Vatan Mühendislik Elektrik Bölümünde üçyıl okuduğu halde 1972 yılında ayrılmak zorunda kaldı.

30.08.1980’de “üstün başarı kıdemi” alarak mesleğinde erken terfi etti.

Buna karşın 12 Eylül yönetimi tarafından ‘Üçlü Kararname’ ile sicilen TSK’den 30.11.1982’de Re’sen emekliye sevk edildi.

1970 ‘li yıllarda başladığı Tarih, Alevilik ve Halk Edebiyatı araştırmalarını kitaplaştıramadan bir ihbar sonucu; kütüphanesi ile belge ve dökümanları Merzifon-Hayretin Köyü’nde 1982’de yakıldı.

İst. Syt. Mah.’since verilen 4 yıllık hapis cezasının infazına mütakip Kastomonu’ya sürgüne göderildi.

Onbinlerce kitap ve belgelerinin yakılmasına hüzünlenen Onarlı; Dr.İsmail Kaygusuz’un teşvikiyle 1984’de yeniden araştırmalara başladı.

Alevilik araştırmaları çeşitli dergilerde yayınlanan yazar: Sivil toplum kuruluşlarında, Alevi vakıf ve derneklerinde, kurucu, yönetici olarak görev yaptı.

11 Nisan 2007 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

“Şah İsmail” yayınlanan ilk ‘biyografik roman’ıdır.

Ayrıca; İlk ve Orta Öğrenime yönelik “Belirli Günler ve Haftalar” adıyla yardımcı ders kitabı vardır.

Hz. Ali’nin “Nehc’ül-Belaga” adlı eserini de, Türkçe sadeleştirerek yayına hazırlamıştır.

İsmail Onarlı’nın üç binden fazla kitap, dergi ve belgeden oluşan kitaplığı; Eşi Perihan Onarlı ve Kızı Pelin Onarlı’nın da onayıyla Cem Vakfı Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır.

Eserleri:

Şah İsmail
Belirli Günler ve Haftalar
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Hamza Baba
İsmail Şeyhhasanoğlu
Alisiz Alevilik Olur mu?
Şeyh Hasan Aşireti
Arap Aleviliği (Nusayriler)

Makaleleri:

“Şeyh Hasan Ocağı ve Aşireti”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı.Kış 99/12

Gazi Ünv. HBVAM.Yay.Ank.

“Şeyh Hasanlı Aşiretleri Konfederasyonu Oymak ve Obalarının Yerleşik Yöreler-

deki Söylence ve İnanç Motiflerinin Nesnel ve Tarihsel Temelleri”, Hacı Bektaş

Veli Araştırma Dergisi Sayı: 14 - 15/2000 Gazi Ünv. HBVAM. Yay.Ank.

“Alevi Araştırmaları Üstüne”, Şahkulu Sultan Arş.İnc.D.Sayı:1/Güz 1998 İst.

Şahkulu Sultan Kül.Vak.Yay.

“Mineyik Dedeler Kurultayı” Cem Dergisi Sayı: 79/Haziran 1998 İst.

“Çağdaş” Emevi Karalaması: “Ali’siz Alevilik”, Kervan Dergisi Sayı: 65

Agustos 1997 İst.

“Mazgirt’te Bir Ulu Evliya: Cemal Abdal”, Cem Dergisi Sayı:94, Ekim 1999 İst.

“Selçuklu Dönemi Sosyo-Ekonomik Yerleşim Birimi: Merzifon’da Piri Baba Tekkesi”

I, II, III Cem Dergisi Sayı: 71-72-73, Ekim-Kasım 1987 ve Ocak 1998

“Baba İlyas-ı Horasani-Merzifonlu Piri Baba ve Şeyh Hasan Oner Söylencelerinin

Nesnel Temelleri” Şahkulu Sultan Arş.İnc.D.Sayı:2/Ocak 1999 İst. Şahkulu Sul-

tan Kül.Vak.Yay.

“NEVRUZ BAYRAMI”, Alevilerin Sesi dergisi Sayı:24 Nisan 1998,AABF Mrk.

Yay.Org.Köln.Almanya

“Medine Vesikası ve Alevilik”, Kervan Dergisi,Sayı:66 Mart 1998 İst.

“Cemevlerinin Tarihsel Kökenleri ve Mimarı” I, II, III, IV: Cem Dergisi Sayı:

81, 82, 83, 84; Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım 1998 İst.

“Mazgirt’te Şeyh Çoban Ocağı”, Cem Dergisi Sayı:92, Ağustos 1999

“Marx’sız Marksizm Ali’siz Alevilik Olamaz”, Alevilerin Sesi dergisi Sayı:28

Eylül 1998, AABF Mrk.Yay.Org. Köln Almanya.

“Marksist Açıdan Alevi Tarihine Bakış”,Kervan Dergisi Sayı:69/Ağustos 1998 ve

sayı:70/Ekim 1998

“Alevilere İhanet ve Delalet İçinde Olanlar”,Kervan Dergisi Sayı:68/Temmuz1998

“Türk İslamı’mı - Türkiye/Anadolu Müslümanlığı mı ?”, Kervan Dergisi Sayı: 71

Aralık 1998

“Devlet-Siyasal İslam-Sol ve Aleviler”,Kervan Dergisi Sayı:67 /Mayıs 1998

“Hacı Bektaş Veli Öğretisinde Kadının Yeri ve Secularizm”, G.S. Karacaahmet

Sultan Dergisi, Sayı:57/Ekin1998.Karacaahmet Sultan Derneği Yay.Org.İst.

“21.Yüzyıla Girerken Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Evrenselliğini Kavramak”

Karacaahmet Sultan Dergisi Sayı:56/Eylül 1998

“Alevilikte Gözcülük ve Düşkünler Ocağı” Karacaahmet Sultan Dergisi Sayı:55

Ağustos 1998 İst.

“Cumhuriyet’in 75. Yılında Alevilerin Hak-Hukuk ve Özgürlükleri” Karacaahmet

Sultan Dergisi Sayı:59/Aralık l998

“Garip Dede Tarihi Kişiliği ve Söylencesi” Garip Dede Türbesi Kor.On.ve Yaş.

Derneği Yay.no.1, K.Çekmece/İst.1999

“Kerbela Zalimin Zülmüme Başkaldırı Destanıdır”, Ortak Kitap:”Alisiz Alevilik

Olur mu ?”, Ant yay.Nisan1998 İst.

“Ahiler ve Alevilik, Onar Dede ve Ahi Teşkilatlanmaındaki Rolü”, Cem Dergisi

Sayı:97-98-99, Ocak-Şubat-Mart 2000 İst