Hit (915) Y-4210

Gıyasettin Arslan

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : garslan@firat.edu.tr
giyasettinarslan@hotmail.com
D.Yeri : Bingöl D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-03-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Gıyasettin Arslan

1960 yılında Bingöl’de doğdu.

1981 yılında Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996’da Fırat Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü’nde,

Doktorasını 2001 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü’nde tamamladı.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

Tefsirde Dünyevileşme, Marife Dergisi, I-3, 107-118, 2002

Tefsir Çalışmalarında Kur'an Meselleri ve Atasözlerimiz, Dini Araştırmalar Dergisi, 5, 2003

Türkçe Kur'an-ı Kerim Meallerinde Hedef Dilin Önemi, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 8, 27-44, 2003

İmam Şafii'nin Hikmet Teorisi, İslami Araştırmalar Dergisi, 16/3, 444-453., 2003

Kur'an-ı Kerimde Teysir Metodu, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, 407-428, 1996

Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsirin Önemi, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S., 2, 185-200, 1997

Türkçe Kur'an Meallerinde min Harfinin Aktarım Problemi, Marife, IV-1, 103-119, 2004

İbn Haldun'un Mukaddimesinde Tabii Tefsir Realitesi, İslami Araştırmalar Dergisi, 17/4, 2004

Batıni Tefsirin Doğuşu ve Nedenleri, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/1, 2004

Kur'an Okumalarında Fıkıhçı Perspektif, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/2, 2004

Erken Dönem Fıkıh Ekolleri ve Aşırı Yorum Problemi, Bilimname, 2005/1, s,7-19

İbrahim Suresinin İlk ve Son Ayeti Arasındaki Belaği Uyum, F. Ü İlahiyat Fak. Dergisi, S 12/1 s.1-22, 2007

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:

Türkçe Kur'an-ı Kerim Meallerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu, 24-26 Nisan, I. Kur'an Mealleri sempozyumu (Eleştiriler-Öneriler), Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fak. İzmir, Nisan,2003

Türkçe Kur'an-ı Kerim Meallerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu, 24-26 Nisan, I. Kur'an Mealleri sempozyumu (Eleştiriler-Öneriler), Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fak. İzmir, Nisan,2003 adlı sunum, Kuran Mealleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (672/İlmi Eserler/112), Ankara, 2007, I. ciltte yayınlanmıştır.

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

İmam Şafii'nin Kur'an Okumaları, İstanbul,2004, Rağbet yay., 2004

Muhammed eş-Şeybani'nin Kur'an'ı Yorum Metodu, ilahiyat yay. Ankara, Nisan, 2004

Yönettiği Tezler:

Hakan Akgül, Arap Dilinde İzafe, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE, 2005

Oktay Demirbaş, Kur'an'da Fitne Kavramının Semantik Analizi, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE., 2004

Abdulbaki Güneş, Kuran'da Ayet ve Ayet Bütünlüğü, Yüksek Lisans, Fırat Ü., SBE, 2006

Halime Karabulut, Kuran'da Fazl Kavramı,Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE., 2007

Sahip Aktaş, Kur'an'da İstifham Üslubu, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE., 2006

Hülya Öztekin, Kuran-ı Kerim'de "rea" Fiilinin Geçtiği Yerler, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE, 2007

Hidayet Geze, Kuran-ı Kerim'de Kizb (Yalan) Kavramı, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE, 2008

Suna Şeker, Kuran-ı Kerim'de Hakk Kavramı, Yüksek Lisans, Fırat Ü. SBE, 2008

Eserlere Yapılan Atıflar:

Atıf yapan; Aydın Taş, İmam Muhammed bin el-Hasan eş-Şeybani'nin Usulü Fıkıh Anlayışı, s.19., Kayseri, Ocak,2003 Atıf yapılan; Gıyasettin Arslan, Hicri ikinci Asrın Siyasi Yapısı İçinde İmam Şafii'nin Kuranı Tefsir Metodolojisi, İstanbul, 2001

Atıf yapan; Hüseyin Esen, "Muhammed Esed'in Hirabe (eşkıyalık) Suçuyla ilgili Ayetler için Yaptığı Meal-Tefsir Üzerine" DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S., XX, İzmir 2004 (s. 139-166) Atıf yapılan; Gyasettin Arslan "Türkçe Kuran Meallerinde min Harfinin Aktarım Problemi" Marife Dergiisi, S. 1, 2004 , (s. 103-119). Atıf yapan; Lamia Levent,

Atıf yapan; Lamia Levent, Bingöl Merkez ve Merkeze Bağlı Köylerde Zyaret ve Ziyaret Yerleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2004, s. 71. Atıf yapılan; Gıyasettin Arslan, Bingöl İli İnanç Coğrafyası, (Basılmamış Yüksek Lisans Semineri) Elazığ 1995, s. 15.

Atıf Yapan; Hakan Akgül,Arap Dilinde İzafe, (Basuılmamış Yüksek lİsans Tezi Elazığ 2005, s, 1. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, İmam Şafii'nin Kuran Okumaları, Rağbet Yayınları İstanbul, 2004, s. 165.

Atıf Yapan; Hakan Akgül,Arap Dilinde İzafe, (Basuılmamış Yüksek lİsans Tezi) Elazığ 2005, s, 1. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, Muhammed eş-Şeybani'nin Kuran'ı Yorum Metodu, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004, s. 54.

Atıf Yapan; Abdülbaki Güneş, Kuran'da Ayet ve Ayet Bütünlüğü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2005, s, 43. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, İmam Şafii'nin Kuran Okumaları, Rağbet Yayınları İstanbul, 2004, s. 151.

Atıf Yapan; Sahip Aktaş, Kuran'da İstifham Üslubu, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2006, s, 7. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, İmam Şafii'nin Kuran Okumaları, Rağbet Yayınları İstanbul, 2004, s. 152.

Atıf Yapan; Sahip Aktaş, Kuranda İstifham Üslubu, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2006, s, 118. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, Muhammed eş-Şeybani'nin Kuran'ı Yorum Metodu, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004, s. 115-116.

Atıf yapan; Halime Karabulut, Kuran'da Fazl Kavramı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2006, s.112. Atıf Yapılan; Gıyasettin Arslan, Muhammed eş-Şeybani'nin Kuran'ı Yorum Metodu, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004, s. 173

Atıf yapan; Halime Karabulut, Kuran'da Fazl Kavramı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2006, s.132. Atıf Yapılan; Gıyasettin Arslan, "İbn Haldun'un Mukaddimesinde Tabii Tefsir Realitesi", İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara 2004, C. XVII, S. 4, s. 264-280.

Atıf Yapan; Harun Bulanık, Nesefi Tefsirinde İ'cazu'l-Kuran, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 2005, s, 33. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, İmam Şafii'nin Kuran Okumaları, Rağbet Yayınları İstanbul, 2004, s. 139.

Atıf Yapan; Hidayet Geze, (Basılmamış Yüksek Lisans Semineri) Elazığ 2007, s, 2. Atıf yapılan, Gıyasettin Arslan, Muhammed eş-Şeybani'nin Kuran'ı Yorum Metodu, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004, s. 145-146.

Diğer:

Türkiye Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi, "el-Urvetu'l-Vuska" maddesi, İstanbul, U harfinde yayınlanacak.