Hit (1273) Y-4168

Alican Dağdeviren

Künyesi : Okutman Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : adagdeviren@yeniumit.com.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi,Okutman Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Alican Dağdeviren

1994-2001 yılları arasında Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesinde Okutman olarak görev yapmıştır.

2002 yılından bu yana Okutman Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Âlûsî, Kişiliği ve Tefsîri, Prof. Dr. Veli Ulutürk

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Kur'ân-ı Kerim'de Sorular ve Cevaplar, Prof. Dr. Veli Ulutürk

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

"Şihabüddin Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu'l-Meânî", Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 3, s. 359-390 (2001).

Ebu Zehrâ, Muhammed, "Mu'cizetü'l-Kübrâ: el-Kur'ân" (Tanıtım), Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6, s. 212-221 (2003).

"Ebû Hayyân el-Endelüsî ve Kıraat İlmindeki Yeri", Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 14, s. 25-48 (2006).

Diğer yayınlar:

İlahi Mesajın Sunumu Açısından Kur'an'da Sorular ve Cevaplar, Yeni Akademi Yayınları, Mart 2006.

Kur'an Okuma Sanatı Tecvid, Yeni Akademi Yayınları, Nisan 2006.

Ebû Hayyân el-Endelusî, İkdü'l-Leâlî fi'l-Kırââti's-Seb'ı'l-Avâlî (Tahkik: Alican Dağdeviren), Neşre hazır