Hit (737) Y-4164

Hasan Ali Şahin

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hasahin@erciyes.edu.tr
D.Yeri : Samsun/Havza D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Eskiçağ Tarihi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Ali Şahin

1965 Samsun/Havza doğumludur.

Yüksek Lisansını 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde,

Doktorasını 1998 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

1999 yılında Erciyes Üniversitesinde Yrd. Doç. oldu.

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Eserleri:

Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri Kayseri 2004.

“Kültepe Metinlerinde Geçen Adak ve Kurbanlar” Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2000, S: 9, s. 175-188.

“Sin Rahiplerinin Anadolu’daki Faaliyetleri”, Archivum Anatolicum, Yıl: 2000, S. 4, s. 237-244.

“Kültepe Metinlerinde Geçen Rahip ve Rahibelerin Aile ve Toplumdaki Konumu”, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1999-2000, S: 31, s. 234-242.

“Eski Asur’da Çocuklara Ad Verme Geleneği, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yıl: 2000.

“Eski Asur ve Anadolu’da Kaššum Görevlisi”, Archivum Anatolicum, Yıl: 2002, S: 5, s. 203-212.“Koloni Çağı’nda Anadolu’da Bulunan Asurlu Görevliler” E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2002, S: 12, s. 69-88.

“Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kaniš Şehrinde Dini Hayat”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1998, s. 405-415.

“Cumhuriyet Dönemi Kazı Çalışmaları ve R.Oğuz ARIK”, 75. Yıl Armağanı s. 341-350, Kayseri 1999.

“Kaniš Karum Mahkemesi”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 2000, s. 459-472.

“Kültepe Metinlerinde Geçen Mar Ummeanim / Kenim Tabirinin Anlamı” IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 2003, s. 483-492.