Hit (1645) Y-4152

Ahmet Eyicil

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aeyicil@ksu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Eğitim Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Eğitim Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Eyicil

Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Doktora Tezi: Doktor Nazım Bey, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1989 Ankara.

Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’de Eğitim Hakkı¸ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 Ankara.

Eserleri:

Siyasi Tarih, Gün Yayıncılık Tic. ve Ltd.Şti., Ankara 2005, 495s.

Ahmet, Doktor Nazım Bey, Gün Yayıncılık, Ankara, 2005

Osmanlı’nın Son Döneminde Maraş’ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri, Gün Yayıncılık, San ve Tic. Ltd. Şti. Ankara 1999, 396s.

Araştırma Makaleleri:

"Afşin Ashab-ı Kehf" Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, Mayıs-Haziran, 2005

"Atatürk Devrinde Türkiye'nin Balkan Politikası", Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, Ankara, Temmuz 2005.

"Maraş Savunması" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara, Temmuz 2004.

“I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi sırasında Ermeni Mezalimi”, Belleten Cilt XVII, Sayı 250 Sayfa 911-949, Ankara 2004.

“Armenian Atrocities an Activities of the Bozo Bards in Maraş during the Great War” Review of Armenian Studies, volume 2 Nummers 2003, Ankara.

"Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti", Yeni Türk Tarihi Projesi, Yeni Türkiye Yayınevi, Ankara, 2002, C.13, s.228-245.

"1878 Zeytun İsyanı", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Ankara, Sayı 10, s.27-58

“ Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ” , Yeni Türk Tarihi Projesi, Yeni Türkiye Yayınevi, Ankara 2002, C. XIII, s. 228-245.

“ Maraş Mücadelesinde Atatürk ” , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Temmuz 2000, s. 647-670.

“ Kertmen Katliamı ” , Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Ağustos 1999, Sayı 152, s.46-51.

“ Zeytun Ermenileri ve Fındıcak İsyanı ” , Askeri Tarih Bülteni, Ağustos 1999, Sayı 47, s.37-46.

“ Maraş’ta 1855’de Tacirlü Aşiretinin İsyanı ” , Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 1998, Sayı 30, s.99-133.

“ Maraş’ta ve Bazı Yerlerde 1856 Islahat Fermanına Tepki ” , Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ankara 1997, Sayı 109, s.81-111.

“ İstiklal Mahkemelerinde Yargılanan Kahramanmaraşlılar ” , Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Haziran 1996, Sayı 102, s.189-206.

“ Bosna Hersek ” , Türkiye Günlüğü, Eylül-Ekim 1995, Sayı 36, s.29-42.

“ 1895 Maraş ve Zeytun İsyanı ” , Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 11, s. 157-210.

“ 1878 Zeytun İsyanı ” , Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 10, s. 27-58.

Bildiri:

“Maraş Ermenileri, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Ermeni Araştırmaları, II.Uluslararası Kongresi, 29-30 Mayıs Ankara.

“Afşin Ashab-ı Kahf Kahramanmaraş”, Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş.

“Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları” Bin evler İlköğretim Okulu Konf.Salonu.05.06.2003

“Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları” Kahramankent İlköğretim Okulu Konf.Salonu.05.06.2003

“ Çukurova ve Maraş’ta Fransız İşgali ve Ermeni Mezalimi ” , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ermeni Sempozyumu, 2 Mayıs 2002 Kahramanmaraş.

Maraş'ta Fransız-Ermeni işbirliğinde Yapılan Katliam Ermeni Araştırmaları Kongresi, 20-21 Nisan 2002 ANKAR Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi20-21 Nisan 2002, Ankara

Çukurova ve Maraş'ta Fransız İşgali ve Ermeni Mezalimi Maraşta Ermeni Sorunu Sempozyumu 02 Mayıs 2002, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), K.Maraş

“ Maraş’ta Fransız-Ermeni İşbirliğinde Yapılan Katliam ” , Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, 20-21 Nisan 2002 Ankara.

“ I. Dünya Savaşı’nda Maraş’ta Ermeni Faaliyetleri ” , Fırat Üniversitesi Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, 17.19.2001.

“ Zeytun Ermenilerinin Tehciri ” , Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının Hazırladığı Türkiye’de Birlik Paneli ( 7 Mayıs 1997 ), Kahramanmaraş 1997.

“ Doktor Nazım Bey ” , Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu ( 23 - 26 Mayıs 1996 ), Kayseri 1996, s.197-206.

“Maraş Ermenileri, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Ermeni Araştırmaları, II.Uluslararası Kongresi, 29-30 Mayıs Ankara.