Hit (887) Y-4118

Vahdet Keleşyılmaz

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : vahdet@gazi.edu.tr
D.Yeri : Malatya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Vahdet Keleşyılmaz

1964 yılında Malatya’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Gazi ilkokulu, Atatürk ortaokulu ve Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi’nin Elektrik Bölümünü bitirmek suretiyle 1982 yılında tamamladı.
Aynı sene Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenime başladı.
Bu kürsüden 1986 yılında birincilikle mezun oldu.
Aynı yılda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin ilgili programından mezun olarak “Sosyal Bilimler Öğretimi Sertifikası” aldı.
Yine aynı sene Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu “Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı” sonucunda Elazığ Anadolu Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak tayin edildi.
4 yılı aşkın bir süre tarih öğretmenliği yaptıktan sonra, hâlen mensubu bulunduğu Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi.
1990 yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans tahsilini Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız’ın danışmanlığında hazırladığı tez ile 1993 yılı başında tamamladı.
1993 yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktorayı, Prof. Dr. Azmi Süslü’nün danışmanlığında hazırladığı “I. Dünya Savaşı’nda Türk-Hind Münasebetleri” konulu tez ile1997 yılında tamamladı.
Bilimsel çalışmaları, "Teşkilât-ı Mahsûsa"-"Jeopolitik, Strateji ve Uluslararası İlişkiler Açısından I. Dünya Savaşı ve Türkiye", "Atatürk ve Milli Mücadele" konuları ekseninde yoğunlaşmıştır.
Hâlen Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Makaleleri:
Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Hindistan Misyonu (1914-1918), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999.
“Atatürk’ün Bulgar Basınındaki Önemli Bir Polemik Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri ve Ulusal Dış Politika Üzerine”, A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi (Atatürk Yolu), Yıl:10, Sayı:20 (Kasım 1997)den ayrı basım.
“Çanakkale Muharebeleri Hakkında Bir Rapor ve Bir Değerlendirme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XV, Sayı:43(Mart 1999)den ayrı basım.
“Belgelerle Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’na Giriş Süreci”, Erdem,Cilt:11,Sayı:31, 139-153, (Mayıs 1999).
“Türk Ordusundan Bir Vefa Örneği ve Teşkilât-ı Mahsûsa Belgeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,Cilt:XV, Sayı:44(Temmuz 1999)den ayrı basım.
“Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XV, Sayı:45 (Kasım1999)den ayrı basım.
“Atatürk Önderliğinde Ordu-Millet Bütünleşmesinin Milli Mücadele’deki Rolü ve Önemi”, Yedinci Askerî Tarih Semineri(25-27 Ekim 1999) Bildirileri- I,1-13 , Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları,Ankara, 2000.
“I.Dünya Savaşı’nda Ulusal Güvenlik ve Dil Bilir Eleman İhtiyacı”, Askerî Tarih Bülteni , Yıl: 25, Sayı:48,143-147, (Şubat 2000).
Türk-Yunan Anlaşmazlıklarının Kökeni ve Önemi Üzerine”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XVI, Sayı:46 (Mart 2000)dan ayrı basım.
“I.Dünya Savaşı’nda Esir Askerler Üzerinde Panislamizm Propagandası Teşebbüsü” , Kebikeç, Sayı: 10,31-37, (2000).
“Kafkas Harekâtının Perde Arkası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XVI, Sayı:47 (Temmuz 2000)den ayrı basım.
“Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Kuruluşu, Başkanları ve Mustafa Kemal” Türkler, Cilt: 13, 316-320, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“I. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler” Türkler, Cilt: 13, 392-397, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“Teşkilât-ı Mahsûsa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı” Türkler, Cilt: 18, 460-463, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“Tatars in Austro-German Prisoner Camps”, The Turks, Vol. 4, 449-456, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2002.
"Belgelerle Anadolu Kongreleri Öncesi Türkiye'den Bir Kesit", Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu (27-29 Mayıs 2002),113-122, Ankara, 2003.