Hit (1147) Y-4106

Tahsin Deliçay

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : tahsindelicay@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Tahsin Deliçay

23 Mayıs 1966 tarihinde doğdu.

1993 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1995 yılında Yüksek Lisansını, 1998 yılında Doktorasını Harran Üniversitesi’nde tamamladı.

16 Haziran 2009 tarihinde Doç. oldu.

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Koç, S., “Bedel ve Atf-ı Beyan’ın Arap Gramerindeki Yeri ve Mukayesesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

Sezer, M. A., “Arap Gramerinde Te’kid”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Kıvık, F., "Arap Dilinde Övgü ve Yergi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Kısa Hikâyeciliğin Gelişimi ve M. Abdulhalim Abdullah-Ömer Seyfettin Modellemesi, Kahire: Daru’l-Beyani’l-Arabi, (2008).

Şeyhülislam Arif Hikmet ve Arapça Divanı, Kahire: Daru’l-Beyani’l-Arabi, (2008).

Medya Arapçası, Kahire: Daru’l-Beyani’l-Arabi, (2008).

Basitleştirilmiş Nahiv Öğretimi, Kahire: Daru’l-Beyani’l-Arabi, (2008).