Hit (720) Y-4081

Saadettin Gömeç

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : sgomec@yahoo.com
D.Yeri : Sinop/Boyabat D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-09-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Sadettin Gömeç

1964 Sinop/Boyabat doğumludur.

1985 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Hacettepe Üniv. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Yüksek Lisansını, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde de Doktorasını tamamlamıştır.

Eserleri:

Milli Mücadelede Gaziantep- Ankara 1989

Köktürk Tarihi- Ankara 1999

Uygur Türkleri Tarihi Ve Kültürü- Ankara 2000

Tarihte Ve Günümüzde Kırgız Türkleri- Ankara 2002

Türk Cumhuriyetleri Ve Toplulukları Tarihi- Ankara 2003

Makaleleri:

Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi

Tarihte Ve Günümüzde Saha Türkleri

Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Bayırkular

Terhin Yazıtı'nın Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi

Kagan Ve Katun

Çin Türkmenleri

İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine

Divanü Lugat-İt-Türk'de Akrabalık Bildiren Terimler

Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet

Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar Ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz

Attila'nın Çocuklarının Adı

Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı Üzerine