Hit (928) Y-3986

Muhammed Lutfi Efendi

Künyesi : Lakabı : Alvar imamı, Efe hazretleri
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum/Hasankale (Pasinler) D.Tarihi :
Ö.Yeri : Erzurum Ö.Tarihi : 12.03.1956
Görevi : İmam,Mutasavvıf,Şeyh Uzm.Alanı : İslam Bilimleri,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi

Mutasavvıf- şair, Nakşibendî şeyhi.

Erzurum'un Hasankale (Pasinler) il­çesinin Kındığı köyünde doğdu.

Babası Hoca Hüseyin Efendi'den tahsil gördü.

Babasından icazet aldıktan sonra Erzu­rum'da tanınmış bazı âlimlerin dersleri­ni takip etti.

1891 yılında Hasankale'nin Sivaslı Camiine imam tayin edildi.

Aynı yıl babasıyla birlikte Bitlis'e giderek Nak­şibendî şeyhi Muhammed Pîr-i Küfrevî’ye intisap etti.

Riyazetini tamamladık­tan sonra Pîr-i Küfrevinin halifesi ola­rak Hasankale'ye döndü. Bir süre bura­daki görevine devam etti.

Daha sonra Erzurum'un Dinarkum köyüne giderek imamlık yaptı.

12 Şubat 1916'da Ruslar'ın Erzurum çevresini işgale başlama­sı üzerine babasıyla birlikte Erzurum'a geldi.

Rus istilâsı süresince Tercan'ın Yavi köyünde imamlık yaptı.

Ruslar'ın çekil­meye başlamaları ve Ermenilerin kat­liama girişmeleri üzerine Yavi ve kom­şu köylerden topladığı altmış kişilik bir müfrezeyle Ermeniler'e karşı koydu.

Oyuklu köyü yakınlarında Ruslara ait büyük bir silâh deposunu ele geçirdi.

Daha sonra Haydari Boğazı'ndaki Zergide köyünde Türk ordusuna katıldı ve ordu ile birlikte Erzurum'a girdi (12 Mart 1918).

Aynı gün babası şehid düştü.

Erzurum'un kurtuluşundan sonra tek­rar Hasankale'ye döndü.

Kendisine tek­lif edilen Hasankale müftülüğü görevini kabul etmeyerek Hasankale'ye bağlı Alvar köyü halkının isteği üzerine oraya yerleşti.

Halk arasında "Alvar imamı" ve "Efe hazretleri" unvanıyla tanındı.

Bir Nakşibendî-Hâlidî şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşad ile meş­gul oldu.

12 Mart 1956'da vefat etti.

Ce­nazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedildi.

Muhammed Lutfi Efendi’nin birçok şiirleri vardır.

Erzurum destanı

İnsan sevgisi

Özlem

Ramazan

Dünya görüşü

Maniler ve Ferdler

Mevlayı sevmek, bunlardan bir kaçıdır.

Eserleri:

Hulâsatü'l-hakâyık