Hit (2012) Y-3928

Atıf Mehmed Efendi

Künyesi : Lakabı : Patınaki
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Girit Adası/Hanya D.Tarihi :
Ö.Yeri : Girit Adası/Hanya Ö.Tarihi : 1326 (1910)
Görevi : Osmanlı Müellifi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, Rumca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Atıf Mehmed Efendi

Maârif erbabından, tarihçi bir zât olup Girid Adası'nın Hanya şehrinde doğmuştur.

Siyasî ve idarî bazı memuriyetlerde bulunmuştur.

Hemşehrileri arasında (Patınaki) şöhreti ile meşhur olmuştur.

1326 (1910) tarihinde memleketinde vefat etmiştir.

Eserleri:

Hulâsatü't-Tevârih

Üssü'l-Esas Hükmü'l-Hükûme (İntibah Gazetesi/Hanya)