Hit (843) Y-3925

Murat Memiş

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : murmemis@hotmail.com
muratmemis70@hotmail.com
D.Yeri : İzmir D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Kelam,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.),El Ezher Üniversitesi Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.),El Ezher Üniversitesi
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Memiş

1970 yılında İzmir’de doğdu.

İlk ve ortaokulu İzmir-Narlıdere’de tamamladıktan sonra girdiği Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi’nden 1988 yılında mezun oldu.

Bir sene sağlık memuru olarak görev yaptı.

1996 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yaklaşık bir sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliği yaptı.

1997 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim dalına araştırma görevlisi olarak alındı.

1999’da “Yusuf Ziya Yörükân’ın Kelam Alanındaki Çalışmaları” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programını kazandı.

Kasım-2003/Temmuz-2004 tarihleri arasında MEB bursu ile Ürdün'de Arap Dili üzerine çalışmalarda bulundu.

Haziran 2007'de “Kâdı Abdülcebbar’da Bilgi Problemi” adlı teziyle doktorasını bitirdi.

Halen DEÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri:

Fıkh-ı Ekber Şerhi, Ebu Mansur el-Mâturîdî (A.Bülent Baloğlu ile birlikte Arapça’dan çeviri, İzmir 1998).

“Yusuf Ziya Yörükân ve Kelam”, (Yusuf Ziya Yörükan, İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001).

Ebu’l-Feth Şehristânî, (Y.Ziya Yörükân’ın iki makalesinin Osmanlıca’dan çevirisi ve yayına hazırlanması), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

Mu'tezile'de Din Usûlü, Kadı Abdülcebbar (Kâdı Abdülcebbar’ın “el-Muhtasar fî Usûli’d-Din” adlı kitabının Arapça’dan tercümesi), İz Yayıncılık, İstanbul 2007.

"İslam Dini Düşüncesinde Septisizm", Josef v. Ess, (Josef v. Ess’in “Sceptisizm in Early Islamic Thought” adlı makalesinin İngilizce’den çevirisi), DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı XXII, İzmir 2005, ss. 167-183.

"Eş'ariliğe Yaptığı Katkılar Bakımından Ebu'l-Meâlî el-Cüveynî", Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt 7, sayı 1 (2009), ss. 97-120 .

“İlahi İradenin Yaratılmışlığı Sorunu”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/1 - 2009, ss. 231-260.

“Bilgi Kriteri Olması Bakımından Sükûn-ı Nefs Kavramı”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı XXVIII, İzmir 2008, ss. 101-117.

Devam Eden Çalışmaları:

Bakıllani'nin el-İnsaf adlı eserinin Arapça'dan çevirisi.

Konferanslar:

“İdeal Bir Eş Olarak Hz. Peygamber”, Kutlu Doğum Haftası Programı, (16.Nisan.2009), İncirliova-AYDIN.

“Ailenin Korunmasında Dinî ve Millî Değerler”, Kutlu Doğum Haftası Programı, (17.Nisan.2009), Demirci-MANİSA.

“İslâm Ahlakında Aile”, Kutlu Doğum Haftası Programı, (19.Nisan.2009),Karpuzlu-AYDIN.