Hit (1147) Y-3911

Mehmet Cevat Ergin

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mcergin@hotmail.com
cergin@dicle.edu.tr
D.Yeri : Diyarbakır/Hani D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Cevat Ergin

1962 yılında Diyarbakır/Hani’de doğdu.

1986 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1998’de Dicle Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’de,

Doktorasını 2002’de Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Makaleler:

Basra ve Kûfe Ekollerinin Kullandıkları Farklı Nahiv Terimleri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.V, s:1, Diyarbakır, 2003

Arap Nahvinin Doğuşu, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. VII, s: 2, Diyarbakır, 2005.

Hazrolu Seyada Hacı Abdulfettah Yazıcı, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dregisi, c.VIII, s:1, Diyarbakır, 2006.

Bildiriler:

“Molla Ahmet Meylani”, II. Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, 07–09 Eylül 2007.

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Problemleri, Arap Dili ve Çağdaş Problemler Sempozyumu, (el-Lugatu'l-Arabiyye ve't-tehaddiyat el-Muasıra), Şam-Suriye, 9–10 Nisan 2007

Kitap:

Arap Dilinde İstifham Edatları, Diyarbakır, 2003

Çeviriler:

Mehmet Cevat Ergin, Ali Akay, Kuran’da Gramer Hataları "Grammatical Errors in the Qur'an, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, c.VII, s:1, Diyarbakır, 2005.

Mehmet Cevat Ergin, Ali Akay, Kur'an: Gramer Hataları, "The Qur'an: Grammatical Errors, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.VII, s:1, Diyarbakır, 2005.

Müzakereci:

Bingöl Sempozyumu, Bitlis Bingöl Yöresi Gönül Erleri Ve Üryanlık, Bingöl, 10–11 Haziran 2006

Tez Değerlendirmesi:

"Edip Çağmar, Arap Belagatinde Te'kid", Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.VIII, s:1, Diyarbakır, 2006.

link