Hit (1020) Y-3905

Murat Özaydın

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Diyarbakır D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tasavvuf,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Özaydın

1971 yılında Diyarbakır'da doğdu.

Yüksek Lisansını Harran Üniv. İlahiyat Fakültesinde,

Doktorasını Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Makaleleri:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 385-395

Abdurrahman Aktepe’nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2008, 345+49 s.

"Seyyid Nesimî", I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlı'ya Diyarbakır Sempozyumu, 2004, DİyarbakIr, 2004

"Seyyid Nesîmi'de Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Seyyid Nesîmi Sempozyumu, 2005, Ankara, 2005

"Halvetiyye, Celvetiyye ve Gülşeniliğin Birbirleriyle Olan İlgisi", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyi Sempozyumu, 2005, İstanbul, 2005

"Fütüvvet ve Fütüvvet Ahlâkı", I. Âhi Evrân-I Veli ve Ahilik Araştırmaları, 2005, KIrŞehİr, 2005

"Süleyman Türkmanî'nin Hayatından Kesitler", II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 2006, KIrŞehİr, 13

"Türk Mutasavvıfı İbrahim Gülşenî'nin Tarîkatı ve Diyarbakır'a Yansımaları", Uluslar Arası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır Sempozyumu, 2008, DİyarbakIr, 2008

"Diyarbakır Örneğinde Gülşeniliğin Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri ve Celvetiyye İle Olan İlgisi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, sayı: Mart 2009