Hit (904) Y-3891

Mehmet Edip Çağmar

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mecagmar@hotmail.com
D.Yeri : Diyarbakır/Silvan D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Harran Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Harran Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Edip Çağmar

1966 Diyarbakır/Silvan doğumludur.

1993 yılında Harran Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde,

Doktorasını Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Eserleri:

Edebî Açıdan Arapça Mevlidler İlahiyat Yayınevi, Ankara 2004. 2-Halefû'l-Ahmer ve Mukaddime fi'n-nahiv adlı eseri, İlahiyat Yayınevi, Ankara 2006.

Makaleleri:

"Araplarda Dua ve Yaygın Olarak Kullanılan Duaların Belagat Açısından Değerlendirilmesi" (D. E. U. Ilahiyat F. Dergisi Sayı, XVIII, İzmir 2003, s. 169–195).

"İhvan-ı Safa'nm Dille ilgili Görüşleri", İslami Araştırmalar Dergisi,

"Belagat İlminde İzafilik", Dicle Ü. İlahiyat F. Dergisi, cilt V, sayı: 2 Diyarbakır 2003, 39–62.

"el-Hicr Suresinin 99. Ayetinde Geçen "Yakin" ve "Hatta" Kelimelerinin Dil Açısından Tahlili" (Ekev Akademi Dergisi Yıl: 8 Sayı: 20 Yaz Erzurum–2004 131–140)

"Cer Harfi Olan "Hatta" Hakkındaki Görüşlere ve Türkçe Kur'an Meallerindeki Tercümelerine Bir Bakış" İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 17, sayı: 3, Ankara–2004, 191–200.

"Kelime Çeşidi Olan Harfm Tanımına ve Özelliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım" (Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt XLIII ( Ankara–2002) Sayı 2, s. 391–403).

“ez-Zemahşerî ve el-Makamat” adlı eseri (Dicle Ü. İlahiyat F. Cilt: IV. Sayı: I, Diyarbakır–2002, s. 77–98).

"Araplarda Ad Koyma" Nüsha Dergisi Sayı: 8; Kış Ankara–2003. s. 91–105).

Arap Dilinde Tağlib" (Dicle Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt IV Sayı 2, Diyabakır–2002, s. 95–111).

“Mâ Efalehu Taaccüp Kalıbının İrabıyla İlgili Farklı Bir Değerlendirme”,( Yayınlanacağına dair yazı sunulmuştur).

"Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Yazma Eserler (Arap Dili ile ilgili Olanlar) Dicle Ü. İlahiyat F. Cilt: III, Sayı: 2, Diyarbakır–2001, 177–193).