Hit (768) Y-3849

Yusuf Açıkel

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ayusuf@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Yusuf Açıkel

1982 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü Fıkıh- Kelam Bölümünden (şimdiki adı Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak.) mezun oldu.

Yüksek Lisans Tezi: 1992, "Hadis Toplamak İçin Yapılan Seyahatler (Rıhle), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doktora Tezi: 1999, "Hadislerde Ehl-i Beyt", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Kitap:

2009, "Kur'an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.

Makaleleri:

2002, "I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 45–61, Yıl: 2002, Eğirdir/Isparta.

2006, "Özürlüleri Duymak: Engellilerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri", Sosyal Bilimler Evi (SOBE), s.72–79, Sayı: 3, Yıl: 2006, Isparta.

2000, "Nefsini Bilen Rabbini Bilir' Hadis mi Kelam-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.173–200, Sayı: 5, Yıl: 2000, Isparta.

2001, "İbnü'l-Arabî’nin Mir'atü'l-İrfan Risalesi ve Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s. 177–204, Sayı: 7, Yıl: 2001, Isparta

Bildirileri:

1998, "Sahabenin Hz. Peygamber'in Sünnetini Yorumu", I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20–21 Nisan 1997, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.229–257, Isparta.

2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Rahmet", III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.253–270, Isparta.

2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Müsavat", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 21 Nisan 2001, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 415–439, Isparta.

2001, "XIV-XVI. Yüzyıllarda Eğirdir Yazla Mahallesinde Yaşamış İnanç Önderleri", Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 07–08 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, s. 108–129, Isparta.

2002, "XV. Yüzyılda Yetişmiş Mehmed Çelebi ve Divanı", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu Bildirileri, 01.09.2001, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 85–120, Eğirdir/Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Sulh' Prensibi", V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 253–270, Isparta.

2006, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Adalet' Prensibi", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, Isparta.

2000, "Geleneksel El Sanatlarından Tokat Bölgesinde Kullanılan 'Yazma' ve 'Yazmacılık Sanatı'na Yeni Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.469–479, Isparta.

2004, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu Bildirileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi (Press), 2004, Tokat/Turkey.

2000, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu, 05.04.2000, Tokat.

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

"İslâm'da Engellilik ve Engelliler", Diyanet Vakfı İslâm Araştırmalar Merkezi (İSAM), 03.07.-16.09.2006, İstanbul.

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

"I. Eğirdir Sempozyumu" Sekreterya Üyesi.2001.

"I. Eğirdir Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyesi.2001.

"I. Eğirdir Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Yayın Kurulu Üyesi.2002.

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Üyeliği", 30.05-02.06.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Şûra Üyeliği", 26-28.09.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yada Katkı:

2003, "Özürlüler'03 Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri", 13-15.06.2003, Özürlüler Vakfı, İstanbul.

"XXXIV. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu", 11-12.12.2003, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.

2005, "1. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 07-08.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "1. Uluslar arası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu", 28-30.09.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği İşbirliği, İzmir.

2005, "Isparta Hasta Hakları Sempozyumu", 21.12.2005, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı İşbirliği, Isparta.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2006, "Cerebral Palsy Sempozyumu VII", 20.05.2006, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Spastik Çocuklar Derneği ve S.D.Ü. işbirliği, Isparta.

2006, "Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri Semineri", 8-10.02.2006, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı İşbirliği, Isparta.

2008, "3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 24-25.05.2008, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

2003, "İslâm'da Kardeşlik ve Hoşgörü", Konferans, Gölhisar Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Burdur, 15.05.2003.

2003, "Kur'an ve Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı ve Engelli Hakları", Söyleşi, Isparta Kanal 32 Televizyonu, Saat 21-22.30, 04.12.2003.

2004, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Konferans, Senirkent Belediye Sinema Salonu, Saat 15.00, Isparta, 03.12.2004.

2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Çardak Lise Konferans Salonu, Saat 14.00, Çardak/Denizli, 19.04.2006.

2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Bozkurt Belediye Konferans Salonu, Saat 20.00, Bozkurt/Denizli, 19.04.2006.

2006, "İslam'ın Engellilere Bakışı",Söyleşi, Polis Radyosu, Saat 15.00, Isparta, 12.05.2006.

2006, "Engelliler Bağlamında Toplum Bilincinin Geliştirilmesi", Panel, SDÜ Kültür Merkezi, Saat 17.00, Isparta, 15.05.2006.

2007, "Hadislerde İnsan Sevgisi", Konferans, Kemer İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Saat 14.00, Kemer/Burdur, 19.04.2007.

2007, "Hz. Muhammed'de Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Baklan Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Baklan/Denizli, 20.04.2007.

2007, "İslam'da Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 21.00, Babadağ/Denizli, 21.04.2007.

2007, "İslam'da Engellilerin Konumu ve Onlara Bakışımız", Konferans, Cezaevi Konferans Salonu, Saat 14.00, Isparta, 17.05.2007.

2008, "Milli ve Manevi Değerlerimiz", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 17.30, İbradı/Antalya, 16.04.2008.

2008, "İslâm'ın Engellilere Bakışı ve Engellilerin İstihdam Sorunu", Panel, Isparta Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Saat 18.30, Isparta, 22.08.2008.

2009, "Kütüb-i Sitte Bağlamında Engelliler İle İlgili Hadislerin Analizi", Seminer, İlahiyat Fak. Seminer Salonu (219 Nolu Oda) Saat 14.00, Isparta 27.02.2009.

2009, "III. Engelsiz Üniversite Çalıştayı, İslâm'ın Engellilere Yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu, İstanbul 05-6.03.2009.

2009, "İslam'da Aile", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Sütçüler/Isparta 15.04.2009.

2009, "Eşlerinin Dilinden Hz. Peygamber", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 20.30, Çavdır/Burdur 16.04.2009.

2009, "İslam'da Aile ve Önemi", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 17.00, Atabey/Isparta 17.04.2009.

2009, "Kur'an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt", Konferans, Isparta Öğretmenevi, Saat 10.00, Isparta 21.01.2009.

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

2001, "Onbir Ayın Sultanı, Dua Ve Oruç Ayı Ramazan'a Girerken", Demokrat Gazetesi, 15.11.2001, Isparta.

2001, "Ramazan Ayı, 'Rahmet' Deryası", Demokrat Gazetesi, 20.11.2001, Isparta

2001, "Yüce Allah'ın Affetmediği En Büyük Zulüm, 'Şirk'", Demokrat Gazetesi, 23.11.2001, Isparta.

2001, "Elleri Öpülesi Öğretmenlerim", Demokrat Gazetesi, 24.11.2001, Isparta.

2001, "Mağfiret Olunması Helâlleşmeye Bağlı Hak, 'Kul Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 26.11.2001, Isparta.

2001, "Dünyada Helâlleşilmesi Mümkün Olmayan Hak, 'Hayvan Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 27.11.2001, Isparta.

2002, "Kitabının Basımı Son Aşamada Olan I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", (Demokrat, Gülses, Gülkent, Akın, Eğirdir Express, Demokrat Eğirdir), 18-31.01.2002, Isparta.

2003, "Kutlu Doğum Haftası İle Örtüşen Engelliler Haftası Üzerine", Demokrat Gazetesi, 19.05.2003, Isparta.

2003, "Engelli Kardeşlerimin ve Yakınlarının Sahipleri Kim?", Demokrat Gazetesi, 20.05.2003, Isparta.

2003, "Sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de Engellilerden Dolayı Uyarıldı mı?", Demokrat Gazetesi, 21.05.2003, Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (1)", Demokrat Gazetesi, 22.05.2003, Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (2)", Demokrat Gazetesi, 23.05.2003, Isparta

2003, "Dünya Özürlüler Günü Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Demokrat Gazetesi, 03.12.2003, Isparta.

2003, "Özürlülere Nasıl Destek Olunmalıdır?" Demokrat Gazetesi, 04.12.2003, Isparta.

2003, "Özürlülülük İlâhî Bir Ceza mıdır?", Demokrat Gazetesi, 05.12.2003, Isparta.

2003, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine Göre Sakat Ya da Özürlü Hakları", Demokrat Gazetesi, 06.12.2003, Isparta.

2003, "İslâm'da Kul Hakkı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'ın Öğretmenlere Verdiği Değer", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'ın Engellilere Bakışı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'da Hayvan Hakları", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Isparta Kanal 32 Ramazan Konuşması, 2003.

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Çalışma Birimi

Öğrenci Danışmanlığı

İlahiyat Fakültesi 2007 ve 2008 Yıllarına Ait Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Çalışma Grubu

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

Alanında Yurtiçinde Yayımlanan Kitap Editörlüğü:

Ramazan Kazan, "İslâmın Evrensel Değerlerinden Ahde Vefâ", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.