Hit (921) Y-3742

Osman Şahin

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : osahin@omu.edu.tr
D.Yeri : Giresun D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Osman Şahin

30 Ocak 1964 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu.

İlkokulu ve İmam-Hatip Lisesi’ni Bulancak’ta bitirdi.

1987 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl Konya’nın Yunak ilçesi İmam-Hatip Lisesi’ne Meslek Dersleri öğretmeni olarak tayin oldu.

1991 yılında Amasya’nın Suluova ilçesi Eraslan köyü Orta Okulu’na, 1993’te Suluova İmam-Hatip Lisesi’ne atandı.

Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri’nde İslâm Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başladı ve 1996 yılında bu eğitimi tamamladı.

Kasım 1996'da Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi’ne atandı.

2002 yılında “İslam Hukukunda Fetva Usulü” adlı tez ile doktorasını tamamladı.

Ocak 2009'da aynı Fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. olarak atandı.

Halen bu Fakültede Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Eserleri:
Fetvâ Âdâbı : Fetvâ İsteyen ve Fetvâ Verenlere Rehber(Yayınlanmadı)
İlahiyat Öğrencileri İçin Başarı Kılavuzu
Tecvitli Kur’an-ı Kerim Elifbası (Yayınlanmadı)
Kavâidü Kırâati’l-Kur’ân alâ Rivâyeti Hafs bin Süleymân (Karabaş Tecvidi’nin Arapça tercümesi, yayınlanmadı)
Kur’ân Okuma Anahtarı, Hamdi UYGUN, İstanbul, 2005 (Redaksiyon)
Uygulamalı Kur’ân Tecvidi, Hamdi UYGUN, Samsun, 2006 (Redaksiyon)
Edebü'l-Muftî, Muhammed Fıkhî el-Aynî, Takdim ve Tahkik, (Yayınlanmadı)

Makaleleri:
“İslam Hukuk Metodolojisinde İstishab”, OMÜİFD., yıl 2001, Samsun,sy.12-13, s.489-516.
“İslam Hukuk Metodolojisinde Zerayi’ ve Uygulaması” İHAD (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi), Konya, 2006, sy:7, s.209-244.
"Fetva Emini Mehmed Fıkhî Efendi'nin (1147/1735) Hayatı ve Eserleri", Diyanet İlmi Dergi, c:44, sy:3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2008, s.129-142.
"İslam Hukuk Metodolojisinin Oluşumu ve İlgili Literatür"(Yayımlanmadı).
"İstihsan Yönteminin Manevi Gerekçeleri ve Çözüm Şekilleri" (Yayımlanmadı).

Yurt Dışı Makeleleri:
“Sahâbe ve Tâbiûn Müçtehitlerinin Yeni gelişmeler Karşısındaki Tutumlarının Hukuk Metodolojisi Açısından Analizi”, Osh İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, yl:2006/I-II, sy:9-10, s.45-74

Tezler:

Kur’an-ı Kerim’deki Müşkül İfadeler ve Çözüm Yolları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun–1993, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi).

İslam Hukukunda Fetva Usulü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun–2002, (Basılmamış Doktora tezi)


Ansiklopedi Maddeleri:
“Rek‘at” DİA, XXXIV, 551 .
“Safka” DİA (Yayımlanacak).

Çeviriler:
“İstihsân’ın İptali” (Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî), OMUİFD., Samsun, 2003, sy:16, s.389-414.
“Cimâu’l-İlm: İslâm Hukukunun Kaynakları Üzerine Bazı Tartışmalar” (Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî), OMUİFD., Samsun, 2004, sy:17, s.321-362.

Sadeleştirmeler:
“Örfün İslam Hukukundaki Yeri” (İsmail Hakkı İzmirli), İHAD (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi), Konya, 2005, sy:5, s.207-216.
"İcmâ Kıyas ve İstihsan Esasları" (İsmail Hakkı İzmirli), (yayımlanmadı).

Tebliğler

Devam Eden Çalışmalar:
Kitap:

İslam Hukukçularının Kur'ân'ı Anlama ve Yorumlama Çabaları (Müşkil Örneği)
Ahkam Ayetleri Atlası

Makaleler:
İslam Hukuk Terminolojisinin Özgünlüğü Sorunu
İslam Hukuk Problemlerine Kategorik Bir Yaklaşım
İslam Hukukunda Kolaylık Prensibi ve Uygulaması