Hit (918) Y-358

Necdet Çağıl

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ncagil@atauni.edu.tr
ncagil@hotmail.com
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1956
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kıraat ilimleri,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2012-12-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Necdet Çağıl

1956 yılında Erzurum'da doğdu.

Pazaryolu İlçesi Alıçlı Mahallesi İlkokulunu, 1967 de,

İstanbul Merkez İmam-Hatip Lisesini, 1978 de tamamladı.

1992 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2006 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Basra İmamlarının Kıraatleri ve Hüccetleri”, 1995

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “ Kuran Belagati ve Fonetiği Yönünden Kıraatler”, 2002

Eserleri:

· İlahi Kelam'ın Tabiatı (Sözden Yazıya), İnsan yayınları, İstanbul, 2003

· Vahidi'nin Esbabu'n-Nuzul Adlı Eserinin Ortak Tercümesi, İhtar Yay. Erz. 1995

· Kıraat Olgusu Çerçevesinde Kuran’ın Belagat ve Fonetik Yapısı (Doktora), İlahiyat, Ankara, 2005

· Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaşım, Araştırma Yay. Ankara, 2005

· Din Dili ve Mecaz -Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, İz Yayıncılık, İstanbul 2008

Makaleleri:

· Tahir b. Aşur'un, Kıraatlerle İlgili İncelemesini Konu Alan 6. Mukaddimesinin Tahkikli Tercümesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.16, Erz.2001

· Klasik Anlayışla Bilimsel Bulguların Kesiştiği Noktada Kur'an Nazmı, EKEV Akademi Dergisi, sy. 11, Ankara 2002

· Kur’an Bütün Fesahat İhlallerine Kapalı mıdır? Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.17, Erz.2003

· "Kur'an Dili ve Retoriği" Adlı Kitap Üzerine, Marife, Sy.2, s. 81–107, Konya, 2004

· Secde Suresi 7. Ayetindeki "HALEQAHU" ve "HALQAHU" Kıraatleri Bağlamında Mutlak İyinin Evrenselliği, EKEV, sy.23, s.25–48, Ankara, 2005

· Halis Albayrak'ın Kuran’ın Bütünlüğü Üzerine İsimli Çalışmasının Kısmi Bir Değerlendirilmesi, Sesleniş, sy, 4, Erz. 1997

· Haşyet Ve İttika, Sesleniş, sy. 3, Erz. 1997