Hit (707) Y-3355

Mehmet Ali Sönmez

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Elazığ D.Tarihi : 1941
Görevi : Akademisyen,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Hadis,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Ali Sönmez

1941 yılında Elazığ'da doğdu.

Elazığ İmam-Hatip Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

İki yıl Elazığ İmam-Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmenliği yaptı.

1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan Avrupa doktora sınavını kazanarak Fransa'ya gitti.

Hadis Metodolojisi dalında hazırladığı doktorası, pekiyi derece ile kabul edildi.

1972 yılında yurda döndüğünde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Hadis ve İslam Ahlakı hocalığına atandı.

İki yılı aşkın bu görevde kaldıktan sonra askere gitti.

Kayseri Yurtiçi Bölge Komutanlığı emrinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Terhisini müteakip Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde Hadis hocası olarak görev aldı.

Aynı Enstitü Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dönüştükten sonra ilahiyat Fakültesi Hadis Ana-bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı, 1987'de doçent oldu.
1988 yılında Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesine geçti, 1993'te profesör unvanını aldı.
Aynı fakültede 1989-93 yılları arasında dekan yardımcılığı yaptı.
Çalışmalarını Temel İslâm Bilimleri Bölümü Başkanlığını yaparak sürdürdü.

1988 yılından itibaren görev yaptığı Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesinden 26 Temmuz 2006 yılında Emekli oldu.

Makaleleri, 1985 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayımlandı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı.

Kitap:

İbnü Hibban ve Cerh-Ta'dil Metodu, İstanbul ts.

Selman Başaran, Hadis Usulü ve Tarihi, Bursa 1993.

Müslüman Hristiyan Diyalogu, Emin Yay. Bursa 2003.

Makale:

İbnu's-Salah'ın Mukaddimesinden Önce Hadis Usulü Alanındaki Çalışmalar, Selçuk Üniv.İlahiyat Fak. Der. Sayı: 1 Yıl: 1985, s. 51-61

İbnu Hibban ve Ona Nisbet Edilen Tefsir, Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. Der. Sayı:3 Yıl: 1990, s. 93-105.

Çeviri Kitap:

Maurice Bucaille, Tevrat, İnciller ve Kur'an, trc. M. Ali Sönmez (Fransızca'dan tercüme), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara 1997.

Çeviri Makale:

M. A. Muazzi, Şiî-İmamiyye'de Hadis Tenkidi ve Fakihlerin Otoritesi, Trc. Prof. Dr. M. Ali Sönmez (Fransızca'dan tercüme), U.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Yıl: 2003, s. 313-348

Ansiklopedi Maddesi:

Abdullah b. Ebûbekr es-Sıddîk, DİA, I, 95, İstanbul 1988

Abdurrahman b. Zeyd, DİA, I, 177, İstanbul 1988

Ah b. Hucr DİA, II, 399, İstanbul 1989

Ali b. el-Medînî, DİA, II, 411, İstanbul 1989

Ahmed b. Maniî', DİA, n, 100, İstanbul 1989

Arîrn el-Basrî, DİA, III, 375, İstanbul 1990

Asbağ b. Farac, DİA, m, 463, İstanbul 1990

Haneş b. Abdullah, DİA, XVI, 27, İstanbul 1996

Haris b. Ebî Dırâr, DİA, XVI, 195, İstanbul 1996

Hayve b. Şureyh, DİA, XVTL 103, İstanbul 1997

İbn Ammâr el-Cezairî, DİA, XDC, 312; İstanbul 1999

Ebu Arube, DİA,. XIX, 421; İstanbul 1999.

İbu Ammâru el-Cezaiâ İslâm An. XIX, 312; İstanbul 1999

Abdullah b. Sayyâd, DİA, XX, 305, İstanbul 2000.

İbn Hibban, DİA, XX, 63; İstanbul 2000

İ. Nablusi, DİA, XXL 63; İstanbul 2001.

Hişâm b. Hakîm, DÎA, XVffl, 155, İstanbul 2003

Ebû Hureyre, DİA, Şamil İslam Ansiklopedisi, II, 21-23

Bildiri ve Müzakere:

Prof. Dr. İbrahim Canan'in sunduğu "Hz. Peygamber'in Yanılması Meselesi' adlı tebliğin müzakeresi, İSAV-Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu, İstanbul 18-20 Kasım 1995.

Harputi'ninKaside-iBürdeŞerhindeHadis, DünüveBugünüyleHarput Sempozyumu, 24-27 Eylül 1998; Elazığ Diyanet Yayınları, Elazığ 1999.