Hit (916) Y-3329

Salih Karacabey

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Salih Karacabey

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü, 1981.

Yüksek Lisans: Medrese ve Dâru'l-hadislerde Hadis Öğretimi (Osmanlılar Dönemi),

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1984.

Doktora: Hattâbî'nin Hadis İlmindeki Yeri ve Şerh Metodu,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1990.

ESERLERİ

Kitap

· Hadis Tenkidi, Sır Yayıncılık, İstanbul 2001.

· Hattabi’nin Hadis İlmindeki Yeri, Sır Yayıncılık, İstanbul 2002.

· Hz. Peygamber’de Nebevi ve Beşeri Bilgi, Sır Yayıncılık, İstanbul 2002.

Makale

· "Hadis Vahiy Münasebeti ve Tıpla İlgili Hadisler Hakkında Hattâbî'nin Görüşleri", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 217-225.

· "XV ve XVI. Asır Osmanlı Medreselerinde Hadis Öğretimi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 227-235.

· "Sahîh-i Buhârî'nin İlk Şerhi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 237-247.

· "Hadisler Çerçevesinden Mugayyebât-ı hamse Meselesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1994, 6/6, s. 83-101.

· "Hadislerde Geçen Bazı Sayılar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1994, 6/6, s. 103-116.

· "Ülü'l-azm Peygamberler ve Ortak Yönleri", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1998, 7/7, s. 297-313.

· "Osmanlı Medreselerinin Son Döneminde Hadis Öğretimi", Uluduğ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1999, 8/8, s. 149-169.

· "Kadınların ve Çocukların Camiye Gitmeleri ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2000, 9/9, s. 253-276.

· "Hadiste İhtisar ve Muhtasar Rivayetten Kaynaklanan Problemler", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2002, 11/1, s. 53-70.

· "İsrailiyyat’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlahi Mesajın Birliği Meselesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2003, 12/1, s. 71-104.

· "Farklı Açılardan Hadiste Ziyade Meselesi", Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2003, 12/1, s. 105-134.

· "Hz.Peygamberin İnsan İlişkilerine Verdiği Önem", Diyanet İlmi Dergisi, Ankara 2003, Hz. Peygamber Özel Sayısı.

Bildiri ve Müzakere

· "Cumhuriyet Döneminde Hadisleri Anlamaya Yönelik Çalışmalalar", Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarında Yöntem ve Kaynak Sorunu Konulu Bilimsel Toplantı, Gerede 19-20 Temmuz 2003.

· "İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler", Kurav-Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa 29-30 Mayıs 2004.