Hit (374) Y-3147

Fahri Kayadibi

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kahramanmaraş D.Tarihi : 1947
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Ateşe (Din Hizmetleri),Dekan,Müftü,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Hadis,Müftü,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, Farsça, Fransızca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Fahri Kayadibi

1947'de K.Maraş'ta doğdu.

1958 yılındaİlkokulu K.Maraş'ın Süleymanlı Nahiyesinde

1967 yılındaİmam-Hatip okulunu K.Maraş'ta bitirdi.

Ardından fark derslerini vererek İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun oldu

1967 yılındaGöksün İlçesinde Vaiz olarak ilk görevi aldı.

1971yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.

Yüksek öğrenimi esnasında muhtelif hocalardan özel Arapça, Tefsir, Hadis ve Fransızca dersleri aldı.

1976–1985 yılları arasıFasılalı olarak Goethe Enstitüsü Alman Dili devam etti ve bitirdi.

Sırasıyla Demirköy, Muratlı ve Yalova Merkez Vaizliklerinde bulundu.

1974–1976 yılları arasıÇorlu Müftülüğüyaptı.

1976–1979 yılları arasıDuesseldorf Başkonsolosluğu Sosyal yardımcısı oldu.

1979 yılındaDörtyol Müftülüğünde bulundu.

1979–1983 yılları arasıK.Maraş İl Müftülüğü yaptı.

1984–1987 yılları arasıZürich Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Müşavirliğinde bulundu.

01.06.1987 tarihinde Başkanlık Vaizliğine atandı.

05.10.1987 tarihinde Kocaeli il Müftüsü oldu.

Evli ve üç çocuk sahibi olup,

Arapça, Almanca, orta derecede Fransızca ve az Farsça biliyor.

Profesör: Mart 2001 İstanbul Ünv. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Doçent: 1995 İstanbul Ünv. İlahiyat Fak. Din Eğitimi A.B.D.

Doktora: 1994 İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

ESERLERİ

Kitaplar

· Yaygın Din Eğitiminde Cami ve Görevlileri, DİB Yayını, Ankara 2000.

· İsviçre’de Türkler (Sorunları ve Çözümleri). (Basılacak)

· Atatürk ve Eğitim, İstanbul 2001.

· İsviçre Eğitim Sistemi ve Türk Çocuklarının Eğitimi. (Basılacak)

· İslâm Dünyası Neden Geri Kaldı? Nasıl Kalkınır? (Basılacak)

· Din Eğitimi Dersleri (Basılacak)

· Din Psikolojisi Ders Notları

· Bir Sevgi Pınarı, Şiirler, (Basılacak)

· Sevgi Engel Tanımaz, Öyküler, (Basılacak)

· Eğitim Üzerine Makaleler, (Basılacak)

Makaleler

· Mezarsız Kahraman Sütçü İmam, Edik Dergisi, İstanbul 2005.

· “Atatürk Düşüncesinde Din ve Din Eğitimi”, Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi Tebliği, Ankara 2003.

· Fatih Döneminde Eğitim ve Bilim, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 2003.

· Atatürk Devri Eğitim Atılımları, Genel Kurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Dergisi, Ankara 2002.

· “Turkish in Switzerland”, The Turks, Turkish World, Vol. 6, 2002, s.726–731

· Ibn Khaldun and Education, Hamdard Islamicus, Pakistan, April-June 2001

· Atatürk’ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara 2001

· Cumhuriyet Dönemi Müftülükler, MÜİF Din Eğitimi Araş. Dergisi, sayı:7, İst. 2000

· Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılanma, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İst.2000.

· Rendesia e Educimit, Dituria Islame, Prishtine.

· Feja dhe Cilesia, Dituria Islame, Prishtine.

· Hac İbadetinde Eğitimin Önemi, Mısır

· Atatürk’ün Dinî Yönü ve Din Eğitimine Bakışı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara 2000.

· Anadolu Selçuklular Döneminde Ahilikte Eğitim, İ. Ü. Sosyoloji Konferansları, sayı:26.

· Eğitim Kalitesinin Üretim Kalitesine etkisi, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001.

· Eğitimde Kadının Önemi, Kur’an Araştırmaları Dergisi, İst. 1999.

· İsviçre’de Meslekî Eğitim ve Türk Çocuklarının Durumu, Türk Dünyası Dergisi, İst.2000.

· Psiko Sosyal Açıdan Hac, Hakses Dergisi, Ankara 1996.

· İslam’da Tebliğ, Diyanet Dergisi, sayı:73.

· Nevruz Nedir? Diyanet Dergisi, sayı:87.

· Kültür ve Din, Ahmet Yesevî Üniversitesi Dergisi, sayı:20.

· Sosyo- Kültürel Açıdan Hac, Diyanet Dergisi.

· Üniversite Önünde Yığılmanın Nedenleri ve Çözüm Yolları, Bahçecik Dergisi, 1995.

· Hz. Peygamber’in Hayatından Davranış Modelleri: Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan

· Maddelere Karşı Peygamberimizin Tavrı, Diyanet Avrupa Dergisi, Kasım 1999.

· Hayvan Sevgisi, Bahçecik Dergisi

· Alkol ve Uyuşturucu, Diyanet Dergisi

· Ekmek İsrafı, Diyanet Dergisi, sayı:84, Aralık 1997.

· Avrupa ve Türkiye’de Eğitim Farklılıkları ve Geri Kalmışlığın Nedenleri, K.S.Ü.No:42

· Fransa, İsviçre ve Benellux Ülkelerinde Vatandaşlarımızın Din Eğitimi ve Öğretimi, 1998.

· Tarih Boyunca Türklerde Din ve Vicdan Hürriyeti, 1996.

· Dünyada Nevruz Kutlayan Ülkeler, K.S.Üniversitesi, Yayın No: 55, 1999.

· Din ve Gençlik, Yeşilay Dergisi, Nisan 2000.

· Din ve Sağlık, Diyanet Dergisi1999.

· Kadın Eğitiminin Kalkınmadaki Rolü, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999.

· Cumhuriyet Döneminde İmam Hatiplik ve Vaizlik, MÜİF Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:6, İst.1999.

· Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din ve Devlet İlişkileri, K.S.Ü.No:54, 1998.

· Din ve Vicdan Hürriyeti-Hoşgörü-Birlik ve Beraberlik, K.S.Ü. No:54, 1998.

· Din ve Çalışma İlişkisi, 1999.

· Yaşlılara Saygı, 1998.

· Religiöse Erziehung=Din Eğitimi, İsviçre 1987.

·