Hit (359) Y-3078

Mehmet Eren

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Trabzon/Vakfıkebir D.Tarihi : 1921
Görevi : Hatip,İmam,Müftü,Öğretmen Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Müftü,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Eren

1921 yılında Trabzon İli Vakfıkebir İlçesinde doğdu.

Arapçayı ve Hafızlığını merhum babası Vakfıkebir Müftüsü Hacı Şeyh Abdülvahhap Eren’den İkmal eylemiş ve İcazet almıştır.

Bilahare Beşikdüzü (Eskişarlı) ilkokulundan mezun olduktan sonra,

Tahsiline devam etmek üzere İstanbul'a gitti.

Fatih Dersiamlarından Arnavut Hüsrev Hoca Efendi'den Tefsir.

Eminönü Müftüsü Merhum Bekir Haki Hoca Efendi ve onu takiben Müftü olan Ali Yekta Hoca Efendilerden Usul-u Fıkıh ve Usul-u Hadis okudu.

Bilahare Nuri Osmaniye Camii Baş İmamı Hoca H. H. Hasan Akkuş Efendiden de Aşare Takrib ve Tayyibeden İcazet aldı.

Zamanının İstanbul Müftüsü merhum Fehmi ÜLGENER tarafından imza ve tasdik edilmiş bulunan bir İcazetname Başkanlıkta bulunan şahsi dosyasında mahfuzdur.

Meşahiri Huffazdan sonraları Fatih Ca­mii İkinci İmamı Enderunlu Hacı Hafız İsmail Efendiden Tashih-i Huruf ve Talim-i Kur'an-ı İk­mal ve nusheyledi.

1936 ydında Nur-l Osmaniye Camii Müezzinliği.

16.09.1938 tarihinde Mahmutpaşa Cami Baş Imam­Hatipliği ve

Hocalarının ısrarı İle talep ettiği Afyon Kuran Kursu öğreticiliği görevine zamanının Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat BÖREKÇİ tarafından 1940 yılı Mart ayında atandı.

Daha sonra 1946 yılında Adapazarı Hasırcılar Cami İmam-Hatipliği ve aynı zamanda Kuran Kursu öğreticiliğine tayin oldu.

Kuran öğreticiliğini fahriyyen yapmak üzere kendi muvafakatiyle 1956 yılında Sakarya Müftü Yardımcılığına, sonra Müftülüğüne takiben Kocaeli. Giresun ve Amasya İl Müftülüklerini ifaedip

1975 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Hatip Okulu İkinci devreyi bitiren müftünün en büyük zevki öğrenci yetiştirmek ve kitap okumaktır

Evli olup Arapça bilmektedir.