Hit (645) Y-2278

Ali Nar

Künyesi : hoca Lakabı : Ali Nar Hoca
Tabakası : 21.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İssusu/ Sarıkamış D.Tarihi : 1938
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 16.07.2015
Görevi : Araştırmacı,Hoca,Öğretmen Uzm.Alanı : Akaid,Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2015-07-17 Güncelleyen : Ahmet Hişam/2022-12-11

Ali Nar
İssusu Köy'ünde başladığı İlköğrenimini Yozgat'ın Karahallı Köy'ünde, Kayseri'de başladığı İmam Hatip Okulunu Erzurum'da tamamladı.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden (1964) Mezun oldu.
Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve İstanbul'da Öğretmenlik yaptı.
Şiir, Deneme, Makale ve İncelemeleri, İslam (1961), Yeni İstanbul (1982), Hakses, Hilal, Diyanet (64-70), Türkçesi, Yeni Sanat, Sedir, Mavera, Büyük Doğu (1975-1980), Bugün, Milli Gazete, Yeni Devir (1967-1985), İslami Edebiyat (1987-1989) Akit (1998) vd. Gazete ve Dergiler'de Yer aldı.
İstanbul'un Fethini anlatan Fetih, Demokrasi Tecrübesinin Çarpık Görüntülerini eleştirdiği Muhtar Kafası Adlı Oyunları birçok İl ve İlçe'de Özel Tiyatrolar ve Okullar'da sahnelendi.
Muhtar Kafası’yla (1975) MTTB Piyes Yarışması'nde 2 .Ödül'ünü aldı.
Şiir ve Hikayeler'i ile Arılar Ülkesi Adlı Ütopik Roman'ında, Ortadoğu Müslümanları ve Anadolu Müslümanları ve Anadolu İnsanının yaşadığı Acılar'ı Konu aldı.
Bakanlık Bursu'yla bir Yıl kadar Ortadoğu Ülkeleri'nde bulundu. İzlenimler'ini Ortadoğu Günlüğü (1978) Adlı Kitap'ta topladı.
Bir çok Yazar'ın Yazı Hayatına başlamalarında Önemli Teşvik ve Katkıları olan olan Nar, ayrıca Okul Kitapları hazırladı.
Başta Necip Kıylani olmak üzere Arap Yazarlar'dan Çeviriler yaptı.
Said Ramazan el Buti'nin bütün İslam aleminde Müslüman Gençlik arasında ders kitabı olarak okunanünlüeseri Fıkhu's-siyre adlı eserini Türkçeye kazandırdı.Bu eser
Müslüman Gençlik arasında yıllarca ders kitabı ve sohbet kitabı olarak okundu.
Hindistanlı İlim ve dava adamı Ebu'l Hasen en Nedvi 'nin İslami Edebiyat Birliği Vakfının Türkiye Şubesini açtı.
İslami Edebiyat Dergisinin Editörlük ve başyazarlığını yaptı.
16.07.2015 tarihinde İstanbul'da vefaat etti.

Eserleri :
Son Asır Ehl- İ Sünnet Alimleri
Dinde Yenilikçiler Ve Buluşma Noktaları
Büyük Kavga; İlmi Tartışma Makaleleri
Oğluma Ve Kızıma Nasihatlar
Kırk Hadisle Müslüman Kimliği
Yedi İklim Dört Kıta 1; Uzakdoğu Avrupa
Yedi İklim Dört Kıta 2; Ortadoğu Afrika
Çağdaş Arap Hikayesinden Seçmeler
Tasavvuf Gerçeği Ve Üç Şahidi
Dağ Pınarı
Bir Çağ Sonrasına Denemeler
Bir Demet Yasemen
Mizah Edebiyatı
Sığamadığım Dünya
Uzay Çiftçileri
Hicret
Arılar Ülkesi
Anadolu Günlüğü
Akaid Risaleleri
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 1
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 2
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 3
Yenilikçilerve Buluşma Noktaları
Muhtarname
Çağdaş Arap Edebiyatından 33 Şair
Kan Denizi
Müslümanın Gökkuşağı
Edebiyatın İslamcası
Cep İlmihali
Ehl-i Kitap Cennetlik Mi?
Ruh Paraziti Ya Da Porselen Dişli Büroksat
Piyesler
İki Sonsuz Gerilim
Dini Modernizmin Üç Şövalyesi ve Türkiyedeki Takipçileri
Hortlaklar
Bir Demet Yasemin
Dinden Dönmeler
ihada Çağrı
Cakartalı kız
Şeytanın ayartması
Latifeler Kitabı
Kuzey Kahramanları
Kara gölge
Getto
Cep İlmihali