Hit (1295) Y-2

Hüseyin Esen

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : esen71@yahoo.com
huseyin.esen@deu.edu.tr
D.Yeri : Çanakkale/Biga D.Tarihi : 1971
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Fıkıh,İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-12-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Esen

1971 Çanakkale/Biga doğumludur.

İlkokulu Paşaçayı köyünde bitirip Kuran Kursuna giderek hafız oldu.

İstanbul İHL orta kısmı ve Sarıyer İHL Lise kısmını bitirdi.

Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesini 1994 yılında bitirdi.

Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında Yüksek lisansa başladı ve 1996 yılında bitirdi.

Aynı yıl yine aynı bölümde başladığı Doktora programını "İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk" isimli doktora teziyle tamamlayarak Mayıs 2003'de doktor oldu.

1998 Kasım–1999 Mayıs ayları arasında dil öğrenimi ve akademik araştırma yapmak amacıyla İngiltere'de bulundu.

2000 yılı Aralık ayında D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Arş. Gör. olarak başladı.

21 Nisan 2005'de Yard. Doç. olarakatandı.

10 Ocak 2008'de Doçent oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tezler

· "İslam Hukukunda Malî Cezalar", Marmara Ünv. SBE., (Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Celal Yeniçeri), İstanbul 1996.

· "İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk", Marmara Ünv. SBE., (Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Celal Yeniçeri), İstanbul 2003.

Eserleri:

Kitaplar

· "İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi", (Çeviri: Ahmed Hasan'dan A. Hakan Çavuşoğlu ile birlikte) İz Yayıncılık, İstanbul 1999.

· "İslam Hukukunda Mâlî Cezalar", Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2006. (YL tezinin geliştirilmiş halidir).

· "İslam'da Suç ve Ceza: İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk", Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2006. (Doktora tezinin geliştirilmiş halidir).

· İslam Hukukunda Veled-i Zina, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

· İbnü’l-Cezzâr, Ebü’l-Hasan Nûruddîn b. Ali b. Muhammed el-Mısrî eş-Şâfiî, Tahkîku’s-sü’li ve’l-münâ fi’l-kelâmi ‘alâ veledi’z-zinâ, Tahkîk, Tercüme ve Not İlavesi: Hüseyin Esen

Makaleler

· "İslam Hukuku Açısından Müsadere", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV, İzmir Kış-İlkbahar 2002, s. 192-225, İzmir.

· "İslam Hukukunda Cezaların Keffâret Olması", İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı:2, 2003, Sayfa: 217-231, Ankara.

· "Muhammed Esed'in Hirabe (Eşkıyalık) Suçuyla İlgili Ayetler İçin Yaptığı Meal-Tefsir Üzerine", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XX, İzmir Yaz-Sonbahar 2004, İzmir, s. 139-166.

· "İslam Hukukunda Ölümün Mali Hak ve Borçlara Etkisi", Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt IX/1, s. 55-86, Haziran 2005, Sivas.

· "Fıkıhta Ta'riz ve Kinaye Kullanımı", Marife Dergisi, Yıl:6, Sayı: I, Bahar 2006, Konya, s. 213–230.

· "İslam Hukuku ve Uhrevi Sorumluluk", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, Yıl: Ekim 2006, Konya, s.99–112.

Tebliğleri

· "Ahkam Ayetleri Açısından Meallere Bir Bakış", Kur’an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler-Öneriler), Diyanet İşleri Başkanlığı & DEÜ İlahiyat Fakültesi, 24-26 Nisan 2003 İzmir.

· "İslam Hukuku Açısından Ölüm Ve İlgili Hükümler", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004 İstanbul.

· "İslam Hukukunda Ta'riz ve Kinaye Kullanımı", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 13-14 Nisan 2005 İstanbul.

· "Hz. Ali'nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları", Hazreti Ali Sempozyumu, DEÜ İlahiyat Fak.& Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü, 24-25 Ekim 2007, İzmir.

· "Fıkıh Penceresinden Hayvanlara Genel Bir Bakış", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15-16 Mayıs 2008, İstanbul.

Diğer Yazıları

· "İslam'da Ana-Baba Hakkı", Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ağustos 2007, Sayı: 100, s. 30-33.

· "İslam'da Çocuk Eğitimi Üzerine", Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Eylül 2007, Sayı: 101, s. 34-38.

Kitap Tanıtımı

· Abdel Rahim Omran; Family Planning in the Legacy of Islam, Routledge, London 1992, United Nations Population Found,İLAM Araştırma Dergisi, c. I, sy.1, Ocak-Haziran İstanbul 1996, s. 179-182.

Kitap Yayına Hazırlama:

İlahiyat Fakülteleri IV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve "Özürlü Olduğu Tespit Edilen Ceninin Alınması" Sempozyumu, Doç.Dr. Hüseyin ESEN-Arş.Gör. Hadi SOFUOĞLU-Arş.Gör.Ayşe ELMALI, Tibyan Yayıncılık, Ağustos 2008, İZMİR.