Hit (1512) Y-1732

Müfit Selim Saruhan

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : saruhan@ankara.edu.tr
D.Yeri : Bitlis D.Tarihi : 20.05.1969
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-11-16

Müfit Selim Saruhan

1969 tarihinde Bitlis'te doğdu. Ahlat Selçuklu Ortaokulu ve Ankara Başkent Lisesini bitirdi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında “İslam Düşüncesinde İsti’are (Metafor)” konulu teziyle Yüksek Lisansını, 14 Şubat 2000 tarihinde ise “İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 8 Ocak 2008 de doçent oldu. 2013 te Profesör oldu.

Yurt İçi ve Dışı Görevler  

Diyanet İşleri Başkanlığı (1989),
Milli Eğitim Bakanlığı (1993),
Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü (1994),
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1995),
 Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2000),
Romanya Ovidius Üniversitesi ,(2004).  Köstence/Constanta
Vatikan Gregorian Üniversitesi (2008 ) Roma  
Kazakistan Türk Kazak  Ahmet Yesevi Üniversitesi- Din Bilimleri ve İlahiyat Bölümü, 2013 Türkistan-Kazakistan

 ÜYELİKLER 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı , Bilim Kurulu Asli Üyesi 
Türk Felsefe Derneği  

 KİTAPLAR
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, Ankara 2005.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Düşüncesinde İstiare (Metafor), Ankara 2005.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Meşşai Felsefesinde Filozof, (1. Baskı 2007) Divan Kitap  'ta I.Baskı, İstanbul, 2017. 
Saruhan, Müfit Selim, Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan,  (1. baskı 2005) Eskiyeni Yayınları, 4. baskı, Ankara 2018. 
Saruhan, Müfit Selim, Özgür Ol, Fecr Yayınevi, Ankara 2019.

 

 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Saruhan, Müfit Selim, İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Ahlak Esasları ve Felsefesi, Grafiker Yayınları, 4. Baskı Ankara 2018.  

 
ULUSAL KİTAPTAN BÖLÜMLER

Saruhan, Müfit Selim, “İbn Haldun’un Felsefeye Bakışı”, İslâm Felsefesinin Sorunları, Elis Yay., Ankara, 2003, ss. 167-186.
Saruhan, Müfit Selim , “Ahlak Hukuk ve Din İlişkisi”, Din ve Ahlak Felsefesi”, (editör: Prof. Dr. Recep Kılıç), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara, 2006, ss. 232-249.
Komisyon, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5-6-7-8),  Koza Yayınları, Ankara 2003.
Saruhan, Müfit Selim, “İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kur’an’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”, İnsan Hakları ve Din Sempozyum Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, 2010, ss.53-67.
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Ahlak Felsefesi: Tanım Kaynaklar, İçerik”, İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yay., Ankara 2012, s. 65-90.
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Ahlak Felsefesinde Ruh Sağlığı”, İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012, s.151-176.
Saruhan, Müfit Selim, “Ahlak ve Erdemin İnşası”, İslâm Felsefesi Tarihi, Grafiker Yay., (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya), Ankara, 2012, s. 329-354.
Saruhan, Müfit Selim, "İslâm Felsefesinde Epistemoloji", İslâm Felsefesi Tarihi, (Ed. İbrahim Maraş), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014, s. 140-151.
Saruhan, Müfit Selim, "İslâm Felsefesinde Felsefe ve Din Uzlaşması", İslâm Felsefesi Tarihi, (Editör: İbrahim Maraş), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014, s.266-287.
Saruhan, Müfit Selim ,"Ortak Yaşama Felsefemizin İlkesi ve Güvencesi: Adalet", Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, (yayına haz. Prof. Dr. Celal Türer), Türk Felsefe Derneği Ankara, 2015, s. 285-303.
Saruhan, Müfit Selim, "İbn Miskeveyh", Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni-Felsefe, Ahlak ve Kelamın Sentezi, 6. cilt, (Editörler: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. İsmail Çalışkan), İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, s. 393-423.
Saruhan, Müfit Selim, “Mezhep: Gidilen Yollar ve Sanılar (Zehab)”, İslâm'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, (Editör: Prof. Dr. Mehmet Evkuran), Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, Ankara, 2016, s. 229-239.
Saruhan, Müfit Selim, "Din ve Bilim: Kabuller ve Önyargılar", Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar, (Editörler: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Tuğba Günal), Endülüs Yayınları, İstanbul, 2016, s. 172-189. 
Saruhan, Müfit Selim, “Ahlak ve Erdemin İnşası”,  İslâm Felsefesi El Kitabı, Grafiker Yayınları, (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya,), Ankara, 2017, s. 245-269.
Saruhan, Müfit Selim"Filozof Sufi, Sadreddin Konevî", Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya), Grafiker Yayınları, Ankara, 2018, s. 141-63.

 

 ULUSLARARASI KİTAPTAN BÖLÜMLER

Saruhan, Müfit Selim, “Islah-Reform, Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routledge Taylor and Francis Group, London and NewYork 2006, Ed: Josef, W. Mery /  2nd edition, 2017.
Saruhan, Müfit Selim, “Religion, Terror and Suicide Attacks”, Organizational and Psychological Aspects of Terrorism, Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Volume: 43, Ankara, Turkey 2008, Publisher: IOS Press, Netherlnads, pp. 119-129.
Saruhan, Müfit Selim, Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values in the Lights of Islamic Ethics", ‘Islam and Bioethics” Ankara University 2012, ed: Berna Arda, Vardit Rispler-Chain (http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf)
Saruhan, Müfit Selim, "Sufi and Religious Man", Krgyzıstan Education Ministry and Indian Embassy Cooperation, Osh, 2001, pp. 157-60. 
Saruhan, Müfit Selim, “Barış”, İslâmiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, C.1, s. 84, (Editörler: M. Selçuk, H. Albayrak, P. Antes, R. Heinzmann, M. Thurner), Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2013.
Saruhan, Müfit Selim, "Friede", Band I, Lexikon des Dialogs: Grundbegriffe aus Christentum und Islam, (Editörler: Richard Heinzmann, Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk, Halis Albayrak), Verlag Herder GmbH, Germany 2013, s. 214-215.
Saruhan, Müfit Selim, “Ahmed Yesevi'de Ruhsal Tıp: Yöntem ve İlkeler", The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods", Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 2016, ss. 973-983.
Saruhan, Müfit Selim," İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar", Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu,7-9 Mart 2019 Van, İstanbul 2019, Hiperyayın Yay.,  ss. 141-159.

ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN ULUSLARARASI-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Saruhan, Müfit Selim, “VII. ve XII. Yüzyıllar Kapsamında İslâm Felsefesi Tarihinde, Filozofların Hükümdarlarla Olan İlişkileri”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 1999, ss. 202-209. 
Saruhan, Müfit Selim, “A Comparison of The Usage of Metaphor in the Islamic Philosophers and Mystics”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 3, 2000, ss. 100-127.
Saruhan, Müfit Selim, “Ebû Hayyan et-Tevhidî ve el-Mukabasat Adlı Eserinin Tasavvuf Ahlakı Açısından Tahlili”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 4, 2000, ss. 115-126.
Saruhan, Müfit Selim, “Kur’an’da Din Ahlakı-Bir Kavram Denemesi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 8, 2000, ss. 189-198. 
Saruhan, Müfit Selim ,“Ahlak Felsefemizde İyi ve Kötünün Sebepleri” İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, 2002, ss. 543-558.
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Ahlakında İsraf ve Cimriliğin Tedavisi”, İslâmi Araştırmalar Dergisi (İktisat Özel Sayısı), Cilt: 16, Sayı: 4, 2003, ss. 640-647.
Saruhan, Müfit Selim, “Terörün Zihinsel Kökenleri”, Dini Araştırmalar Dergisi (Din ve Terör Özel Sayısı), Cilt: 7, Sayı: 20, 2004, ss. 303-314.
Saruhan, Müfit Selim, “İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 15, 2005, ss. 289-300.
Saruhan, Müfit Selim, “Kindi’de Beş Cevher”, Felsefe Dünyası, Sayı: 42,  2005, ss.166-175.
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Felsefesinde Delil ve Önemi”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 4, 2005, ss. 369-379.
Saruhan, Müfit Selim, “Şemseddin Şehrezurî, eş-Şeceretü'l İlahîyye fî Ulumi’l Hakaiki'r- Rabbaniya, 3. cilt edisyon Kritik, Dr. Necip Görgün, Elif Yayınları, İstanbul, 2004, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 21, 2005, ss. 331-333. (Kitap Tanıtım).
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Filozof ve Düşünürlerinde Ölüm Korkusu ve Tedavisi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı:1, 2006, ss.107-123.
Saruhan, Müfit Selim, “Zahiriliğin Öncüsü İbn Hazm'da Felsefî Meseleler”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 25, 2006, ss.159-181. 
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Felsefesi ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 2009, ss.71-87.
Saruhan, Müfit Selim, "God in Ibn Mıskawahy's Thought", Hamdard Islamicus, Volume:31, Issue: 3, 2008, pp. 35-45.  (Indexed in Religion Index One: Periodicals, American Theological Library Assocation, Chicago)
Saruhan, Müfit Selim ,“The Matter of Epistemology of Ethics in Islamic Theology”, Islamic Quarterly, Volume: 53, No: 3, 2009, pp. 269-278. (Index Islamicus)
Saruhan, Müfit Selim, “Praise for Reason and Love in Zakarıya Al Razi”, Hamdard Islamicus, Volume: 33, No: 1, 2010, pp. 21-29. (Indexed in Religion Index One: Periodicals, American Theological Library Assocation, Chicago)
Saruhan, Müfit Selim, “On the Foundational Principles of Civilization in al Farabi / Farabi’de Medeniyetin Kurucu İlkeleri Üzerine” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18,  Ekim 2010, ss. 383-401. (Philosopher's Index)
Saruhan, Müfit Selim, “On the Ethical Rationalism of Al Ghazali”, Journal of Islamic Research, Volume: 3, No: 2 December, 2010, pp. 51-66 Rotterdam, Islamic University of Europa, (Indexed by Index Islamicus)
Saruhan, Müfit Selim, Dini Ahlak Neden Küçümsenir?”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, 2011, ss. 443-449.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Düşüncesinde Ahlak İlmi”, Eskiyeni, Sayı: 28, 2014, ss. 53-57.
Saruhan, Müfit Selim, "Erdemlerin Erdemi: Adalet", Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Haziran 2015, ss. 1-15.
Saruhan, Müfit Selim, “Mustafa Rahmi Balaban ve Ahlak Kitabı”, (Takdim, Tanıtım ve Sadeleştirme), İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2015, ss. 75-92.
Saruhan, Müfit Selim, “İbn Rüşd'ün İyi ve Kötü üzerine Görüşleri”, George Fadlo Hourani'den Çeviri, (“Averroes on Good and Evil”, Studia Islamica, Volume: 16, 1962, pp.13-40), İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3, 2015, ss. 107-119.
Saruhan, Müfit Selim, "Tanrı ve Ahlak: Kabuller ve Önyargılar", Eskiyeni, Sayı: 31, 2015, ss. 7-24.
Saruhan, Müfit Selim, “Niçin Farklı Yorumluyoruz ?”, Eskiyeni, Sayı: 34, 2017, ss. 191-203.
Saruhan, Müfit Selim,"Hukukun Adaletinden Adaletin Hukukuna" Eskiyeni, Sayı: 36, 2018, ss. 7-17.
Saruhan, Müfit Selim, "Value of Knowledge in Sayyed ’Ali Bin ’Usman Al-Hujwiri (Data Ganj Bakhsh)”, Akademiar, Sayı: 4, 65-83. 2018


Diğer Yayınlar

Saruhan, Müfit Selim, "Edebiyatımızda Ölümsüzlük Arzusu", Marea Neagra, sayı: 130, Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı,  2004.
Saruhan, Müfit Selim ,"O atribuţie în dialogul dintre religii Etica religiei în Coran", Marea Neagra, sayı:131, Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı, 2004.   
Saruhan, Müfit Selim, “İslâm Düşüncesinde Ahlak ve Saadet", Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi Ahlak Özel Sayısı, Sayı: 75, 2001, ss.155-164. 
Saruhan, Müfit Selim, "Kültürel Yansımalar ve Dindarlık", Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2003, s. 16. 
Saruhan, Müfit Selim, “Şemseddin Şehrezurî, eş-Şeceretü'l İlahîyye fî Ulumi’l Hakaiki'r- Rabbaniya, 3. cilt edisyon Kritik, Dr. Necip Görgün, Elif Yayınları, İstanbul, 2004, Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Nisan, 2005 (Kitap Tanıtım).
Saruhan, Müfit Selim, “Dünyevileşme: Benliğimizin İsrafı”, Din ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 10, Ankara, 2012, ss. 30-38.
Saruhan, Müfit Selim, “Ahmed Yesevî Düşüncesine Olan İhtiyacımız”, Türk Yurdu, Sayı:352, Aralık 2016, ss. 35-88.   
Saruhan, Müfit Selim, “Özgürlük ve Kemal İhtiyacı Ferdiyet, Varlığın Kâşifi Benliğin Tutsağı Olarak İnsan”, Din ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 2017, s. 22-34.

 
Sempozyumlar/Paneller/Çalıştaylar

  A) ULUSAL
 
Saruhan, Müfit Selim ,“İbn Haldun'un Felsefeye Bakışı”, İslâm Felsefesinin Sorunları, Ank. 2002, (İslâm Felsefecileri Derneği);  Elis Yayınları Ankara 2003.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, İslâm Felsefecileri Derneği 8-9 Kasım 2006;  (Elis Yayınları), Ankara, 2009. (Elis Yayınları).
Saruhan, Müfit Selim ,“İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kuran’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”, National Human Rights and Religion Symposium 15-17 May 2009 Çanakkale, Turkey
Saruhan, Müfit Selim ,"Sühreverdi ve Şarihleri", Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe ve Mimarlık Bölümü, Mardin 26-28 Eylül 2014.
Saruhan, Müfit Selim, "Ortak Yaşama Felsefemizin ilkesi ve Güvencesi: Adalet", Türk Felsefe Derneği, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri, Bingöl Üniversitesi, 22.04.2015
Saruhan, Müfit Selim, "İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi", İslâmi ilimlerde Metodoloji Problemi VI, İstanbul,13-15 Kasım 2015. İslâmi İlimler Araştırma Vakfı.
Saruhan, Müfit Selim, "İslâm'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu", Anadolu İlahiyat Akademisi, Kelam Çalıştayı, Ankara, 27-28 Kasım 2015.
Saruhan, Müfit Selim, Ahlak ve Hukuk Çalıştayı, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, 2016.
Saruhan, Müfit Selim, Pozitif Hukuk ve İslâm Hukuku Çalıştayı Anadolu İlahiyat Akademisi Mart 2018.
Saruhan, Müfit Selim, İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri Maverarünnehir,13-14Ekim İstanbul, 2018. (Kitap olarak Basım İstanbul,2019, Müzakere metni,441-448)
Saruhan, Müfit Selim, Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2019.
Saruhan, Müfit Selim, “İyiliğin Felsefi Temelleri”, İyilik Ekseninde Aile Forumu, 26-27 Nisan 2019 İstanbul. (Düzenleme; Diyanet İşleri Başkanlığı)
Saruhan, Müfit Selim "Günümüz Gençliğinin Zihin Problemi Çalıştayı", Iğdır Üniversitesi, 27-29 Eylül, Iğdır 2019.
Saruhan, Müfit Selim,,İslam Düşüncesinde Ruh Sağlığı Literatür ve İlkeler Üzerine"   (Düzenleme ; Burdur Mehmet Akif Üniversitesi,İrfan Meclisleri Serisi Konferansı)  Burdur ,09.09.2019

  B) ULUSLARARASI
Saruhan, Müfit Selim, “Sufi And Religious Man in Islamic Thought”, Oş 2002 Uluslar Arası Bilim Konferansı Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı ve Hindistan Büyükelçiliği
Saruhan, Müfit Selim, Azreti Muhamed Emne Üçün Süyüktü? İslâm Cana Toleranttuluk Konferansyası Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İslâm ve Hoşgörü Başlıklı Konferansta “Hz. Peygamberi (s.a.v.) Niçin Seviyoruz?” başlıklı tebliğ). 24.04.2002 Osh. ss.25-28.
Saruhan, Müfit Selim, Islam and the Challenges of the Modern Society, Romanian-American Colloquıa on Comparative Relıgions and Cultural Heritage in Dobregea, 21-28 Mart 2004 Ovidius Üniversitesi ve Southhampton Long Island Üniversitesi İşbirliği.
Saruhan, Müfit Selim, Confrence on Freedoom of Belief and Expression Jalal Abad Krgyzistan 15-16 February, 2002.
Saruhan, Müfit Selim, History and Civilization (Istorie Şi Civilizatie) 13-14 Martie, 2004 Constanta, Ovidius University, Romania. 
Saruhan, Müfit Selim, “Religion, Terror and Suicide Attacks", Organizational and Psychological Profile of Terrorism, by NATO in Skopje/ Macedonia 22-26 October 2007 in collaboration with Macedonian, pp. 119-130.
Saruhan, Müfit Selim, “On Ethical Analysis in Ibn Sina’s Thought”, International Ibn Sına Symposıum 22-24 May 2008,  Istanbul.
Saruhan, Müfit Selim, ‘Islam and Bioethics”, Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values in the Lights of Islamic Ethics, Ankara, 2012.  (ed: Berna Arda,Vardit Rispler Chain (http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf) International Conference on Islam and Bioethics,Ankara University&University of Haifa Çolaklı - Antalya, Turkey 14- 16th April, 2010. 
Saruhan, Müfit Selim, “Hikmetin İzinde”, Kazakistan’da Dinî, Tarihî ve Felsefî Meseleler Sempozyumu,  23 Ekim, 2013.
Saruhan, Müfit Selim, “Ahmed Yesevi'de Ruhsal Tıp: Yöntem ve İlkeler", The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods", Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 2016, pp. 973-983.
Saruhan, Müfit Selim, "İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar", Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, 7-9 Mart 2019 Van, Hiperyayın Yay., İstanbul 2019.
Saruhan, Müfit Selim, "Prof.Dr.Fuat Sezgin'in Ufku ve Mirasının Neresindeyiz ? Geri Kalmışlığımıza Dair Soruna Sezgin'in Yaklaşımı " Fuat Sezgin Bilim ve İslam Medeniyetinde  Bilim-Teknik Sempozyumu, 24-26 Ekim  9 Eylül Üniversitesi  İzmir 2019.

ULUSLARARASI DERGİ  EDİTÖRLÜĞÜ

İslâmi Araştırmalar Dergisi, Journal of Islamic Research, Ankara, Tekdav. (Halen)
Uluslararası İndekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Özel Sayı Editörlüğü

Saruhan, Müfit Selim, "Ahlak Özel Sayısı" Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2,  2015.

 

VERDİĞİ DERSLER

LİSANS  DERSLERİ

İslam Felsefesi Tarihi
İslam Ahlak Felsefesi (Arapça)
İslam Bilim Tarihi (seçmeli)
Islamic Moral Philosophy (English Theology)
Arabic Texts in Islamic Philosophy 
(English Theology)
Islamic Philosophy (English Theology)

YÜKSEK LİSANS

İslam Felseesinde Dil ve Metafor
İslam Felsefesinde Ruhsal Tıp
Arapça Felsefi Metinler

DOKTORA

İslam Felsefesinde Ahlak ve Epistemoloji
İslam Felsefesinde  Erdemler

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN Y.LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans

ÇAMLI, Sercan, (2019), "İslâm Felsefesinde Nefsle İlgili Ölümsüzlük Teorileri",Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
ENGİN, Dilek, (2019), "Gazali'de Ahlak ve Ruh Sağlığı", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
KONYALI, Afra, (2018), “İslâm Felsefesinde Zaman Teorileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
YILMAZ, Enes Rıdvan, (2017), “Aristoteles İbn Miskeveyh ve Nasîrüddin Tûsî'ye Meta Etik Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
UYMAN, Seçil, (2016), “Ahlakta Değişim ve Gelişim Nasirüddin Tusi Örneği”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslâm Felsefesi
KURTARAN, Mahmut, (2011), “Fârâbî'nin Ahlak Felsefesi”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
ERİŞMİŞ, Kaçıran Azize, (2011), “Klasik İslâm Ahlakçılarında Dostluk Kavramı”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
BARMAN, Kasım, (2010), “İslâm Felsefesinde Aile Ahlâkı Nasîruddin et-Tûsî Örneği”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora

YAQOOB, Luay Hatem, (2017), “Hocazade'nin Kitabu't Tehafut adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  İslâm Felsefesi
BOZYİĞİT, Ahmet, (2015), “İbn Meserre ve Felsefesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi

0312 2126800/1362