Hit (950) Y-120

Suat Yıldırım

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : syildirim@yeniumit.com.tr
D.Yeri : Diyarbakır/Ergani D.Tarihi : 1941
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan,İlahiyatçı,Müftü,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Suat Yıldırım

1941 yılında Diyarbakır/Ergani’de doğdu.

Babası Mehmet Zeki Yıldırım dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani müftülüğü yapmış zevat arasındadır.

Anne tarafından dedesi Mustafa İnal Osmanlı dönemi mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim, Osmanlı dönemi A'yan (Senato) âzalarındandır.

1959 yılında Diyarbakır ZiyaGökalpLisesi’ni bitirdi.

1964'de Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1964-65'de kısa süre Edirne müftülüğünde bulunup, iki yıl yedek subay olarak askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-68).

1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı asistanlığına başladı.

1970-71 yıllarında bir müddet Bağdad'da incelemede bulundu.

1973'de "Peygamberimizin Kur'an’ı Tefsiri" konulu doktora tezini tamamladı.

1977'de Tefsir doçenti unvanını alarak 1977-87 döneminde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1974-75 döneminde Paris Sorbonne Üniversitesinde incelemeler yaptı.

1987-88 yıllarında S.Arabistan’da, Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak lisans ve lisansüstü dersleri okuttu.

Daha sonra İstanbul Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-93 döneminde burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

1993-95 döneminde üç yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinde öğretime devam ederken, oradan izinli olarak 1998-2000 döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

2008 yılında Marmara Üniversitesinden emekli oldu.

Evli ve üç kız babasıdır.

Kitaplar:

Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali

Le Coran Avec La Traduction Française

Peygamberimizin Kur'ân'ı Tefsiri (1-2)

Kur'an'ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş

Fatiha Ve En'am Surelerinin Tefsiri

Kur'an'da Uluhiyet

Tefsire Giriş (Ders Notları)

Oryantalistlerin Yanılgıları

Kur’an’ı Kerim ve Fenni Keşifler

Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık

Bilimsel Tefsirin Temellendirilmesi

Hadıru’l-İslam ve Madihi fî Turkiya

Tevrat, İnciller, Kur'an-ı Kerim ve Bilim

En Mühim Mesaj:Kur'an

Tefsir-i Kebir

Kur'an-ı Kerim Tarihi (Ders Notları)

Makaleleri:

Fatiha Suresi

Misyonerlerin Türkiye'yi Değerlendirmeleri

İbadet ve Hayat Nizamı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Fussilet Suresinden Dersler

Kur'an'ın Tencîminin Eğitici Özelliği

Mi'rac Hakikatlerinden

Yasin Sure-i Celilesinin Meali

Kur'ân Ve Ramazan

Hicretten Kesitler Ve Dersler

Kuran-ı Kerime Bir Bakış

Ezan Ve Tebliğ (Sürekli Mesaj Olarak Ezan)

Kiliseyi İslâm İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler

Kiliseyi İslâm İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler 2

Ebedi Risaletle Gelen Kardeşlik

İslâm Hakimiyetinin Sona Ermesinin 500’ncü Yılında Endülüs’te İslâm

Elmalılı Hamdi Yazır Ve Tefsiri

Gençlerin Mesajı

Din Şûrası Hakkında Bir Değerlendirme

Din Şurası Hakkında Bir Değerlendirme -2

Hac’daki Hidayet Ve Bereket

Kur’ân-ı Kerim’de Kıssalar

Kur’ân’ın Allah Kelamı Olduğunu İspatta Bediüzzaman Said Nursi’nin Orijinal Bir Usûlü

Allah İle İnsan Arasındaki Karşılıklı Sevgi

Hristiyan Teslisi Ve Hz. Meryem

Kur'ân Ve Alevî

Kur'ân’ın Sosyolojik Prensibleri Ve Batı Medeniyeti İle Mukayesesi

İslâm’ın Hristiyanlara Uyguladığı Hoşgörü

Âyetlerin Kronolojik Sıralanması

Kur'ân’da Câmi Ve Cemaatin Önemi

Hz. Peygamberin Kur'ân’ı Tefsiri

Tdk’nun“Türkçe Sözlük”Ü Hakkında Bazı Mülahazalar -1

Tdk’nun “Türkçr Sözlük”Ü Hakkında Bazı Mülazahalar -2

20. Asır İslâm Düşünce Ve Aksiyonunda Bediüzzaman Said Nursi’nin Yeri

Meallerimizle Biz Bize

Meallerimizle Biz Bize- 2

İç Diyalog Tartışmaları Durulurken

Müteşabih Âyetler Hakkında Önemli Bir Hatırlatma

Kur'an'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-İ Nur Örneği Sempozyumuna Bir Bakış

Mealimiz Münasebetiyle

Kur'an'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-İ Nur Örneği Sempozyumuna Bir Bakış 2

Malezya'dan İntibalar

Depremin Hatırlattıkları

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. İsa'nın Hüviyeti

Risale'i Nur'da Müteşabih Ayetleri Anlamada Önemli Esaslar

Risale-i Nur'da Müteşabih Âyetleri Anlamada Önemli Esaslar -2

Ömer Nasuhi Bilmenin Büyük Tefsir Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme

Gazzâli'nin Bilimsel Metodu

İslamın Tanıttığı Allah

Ila'yı Kelimetullah Veya Cihad

Makbul Tefsirin Şartları

En Mühim Mesaj: Kur ' An

Âyetlerin Kronolojik Sıralanması

Âyetlerin Tertibinde Oryantalist Şüphesi

İ'cazul-Kur'ân İlmi

Muhammed Esed'in "Kur'an Mesajı" Adlı Tefsiri Hakkında

Evrensel Alim Muhammed Hamidullah

Kur'an'ın Surelerindeki Eşsiz Ahenk

Moskova Isınırken

Kur'an-ı Kerim'in Muhtevası

Kur’ân-ı Kerim’in Üslûbu

Dinler Ve Barış Sempozyumundan Geriye Kalan

Camiler Haftası

Şeytanî Âyetler Safsatası

Diyalogda Anahtar İsim: L. Massignon Ve İslâm

Kur'ân-ı Kerim'e Göre Ehl-i Kitapla Diyalog

Kur'an-ı Kerim'in Müteşabihan Mesani Özelliği

Ceza Hükümleri Açısından Tevrat Ve Kur'an

Mealim Hakkında Hezeyanlar

Mağrib'den Maşrik'a

Mehmed Akif'in Kur'an Anlayışı

Mehmed Akif’in Kur'ân’a Bakışı (2)

Kuveyt Bilimsel İ’caz Sempozyumu

Kur’ân Açısından İlim

Hangi Hoşgörü?

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı

Allah’ın "Biz" Zamirini Kullanması

En Mükemmel Ahlâk Başta Gelen Mucizelerdendir

Medine Araştırmaları Merkezi

Kişinin Kur'an-ı Hakimi İle Özel İletişimi

Risale-i Nur’un Kur’ân Tefsirindeki Yeri

Elmalılı'nın Meali Veya Sahipsizliğin Meali

Kur'ân Sempozyumunun Ardından

Hak Dinden Uzaklaşınca Ne Olur?

Canan ki Bir Melekti, Uçtu