Hit (1166) Y-1

Muammer Esen

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : muammeresen@divinity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Erzurum/Oltu D.Tarihi : 1956
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Ahilik Kültürü Uzmanı,Akaid,Antropoloji,Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-11-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Muammer Esen

1956 yılında Erzurum/Oltu’da doğdu.

Lisansını 1985’de, Doktorasını 1995 yılında tamamladı.

2001’de Yrd. Doç., 2006’da Doç. olmuştur.

1990 yılında M.E.B. bursuyla Mısır’da bulunmuştur.

2004 yılında Bulgaristan Yüksek İslam Enstitüsü’nde Bir Dönemlik Misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır.

İslami Araştırmalar dergisinde Yürütme ve Yayın Kurulu Üyeliğinde bulunmuş olup,

şu an halen İslamiyat Dergisinde Yayın Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Eserleri:

Afgani,Kelamive Felsefi Görüşleri,Ankara, (2005), Araştırma Yayınları

İman, İmanla İlişkili Kavramlar ve Temel İnanç Esasları, İlahiyat Yayınları, Ankara (2006)

Kelamullah Tartışmaları ve el-Hayde, Ankara ,(2005), Araştırma Yayınları

Ehli İçin, El Manzuru Bihi Ala Gayri Ehlihi, Gazali’den Çeviri, Ankara, Araştırma Yayınları,(2005)

Kelam Tarihi, Abdüllatif Harputi'den Sadeleştirme ve Notlandırma, Ankara Okulu Yayınları,(2005)

Kelam Tarihi, Kelam Ekolleri ve Görüşleri; İlahiyat Yayınları, Ankara ,(2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

"İnsanın Halifeliği Meselesi",Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Cilt XLV,S.1,Yıl (2004)

Sünni Kelam’ın Öncülerinden İbn Küllab’ın Görüşleri, c: XLIII, s: 1, ss:63-79, Ankara 2002

İbn Teymiyye’nin Kelamullah Tartışmalarındaki Yeri, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c:XLII, Ankara 2001

Çeviri Makaleler:

"Laiklik ve İslam" Hasan Hanefi, M.A. Cabiri, İslami Araştırmalar Dergisi, C.8,S.3–4, (1995)

"İslam Köktencilerinin Konumuna Dair Bir Söyleşi", İslami Araştırmalar Dergisi, C.7, S.1 , (1993–1994)

Cemaleddin Afgani, Kaza ve Kader, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi

Şerif Murtaza, İnkazu’lBeşer Mine’l-Cebr-i ve’l-Kader, Yayınlanmak Üzere

Hasan Hanefi-Muhammed Abid el-Cabiri, Diyaloğun Anlamı ve Maksadlarına Dair, Yayınlanmak Üzere

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

Sistematik Kelam , (ANKUZEM),İlitam Yayınları, Ankara , (2005)